نکته : در صورتی که تا کنون روش سهام‌داری خود را انتخاب نکرده‌اید، می‌توانید از طریق لینک زیر اقدام به ثبت‌نام طرح سهام‌داری خود نمایید.