شماره بارکد، عددی 6 تا 9 رقمی در پشت کارت خودرو می‌باشد.