نکته : در صورتی که تا کنون در سامانه مشاهده سوابق بیمه ثبت نام نکرده اید ابتدا باید از سایت سازمان تامین اجتماعی ثبت نام کرده و حساب کاربری را فعال کنید