در این پست از وبلاگ پیشخوان24  به مقایسه تعرفه های قیمت های اینترنت اپراتور های مختلف پرداخته ایم. در حالت میانگین مقدار تعرفه های هر سه اپراتور ایرانسل، همراه اول و رایتل به هم یکسان بوده و توصیه می شود بر اساس کیفت خدمات این اپراتور ها در مناطق مد نظر خود اقدام به خرید…

در این پست از وبلاگ پیشخوان24  به مقایسه تعرفه های قیمت های اینترنت اپراتور های مختلف پرداخته ایم. در حالت میانگین مقدار تعرفه های هر سه اپراتور ایرانسل، همراه اول و رایتل به هم یکسان بوده و توصیه می شود بر اساس کیفت خدمات این اپراتور ها در مناطق مد نظر خود اقدام به خرید اینترنت و یا خرید شارژ نمایید.

 

نوع سیم‌کارت تعرفه‌ی اینترنت
سیم‌کارت دائمی همراه اول به ازای هر کیلوبایت تبادل اطلاعات: ۰/۴ ریال
به ازای هر کیلوبایت تبادل اطلاعات در سایت‌های داخلی منتخب: ۰/۲ ریال
سیم‌کارت اعتباری همراه اول به ازای هر کیلوبایت تبادل اطلاعات: ۰/۶ ریال
به ازای به ازای هر کیلوبایت تبادل اطلاعات در سایت‌های داخلی منتخب: ۰/۳ ریال
سیم‌کارت دائمی ایرانسل به ازای هر کیلوبایت تبادل اطلاعات: ۰/۴ ریال
به ازای هر کیلوبایت تبادل اطلاعات در سایت‌های داخلی منتخب: ۰/۲ ریال
سیم‌کارت اعتباری ایرانسل به ازای هر کیلوبایت تبادل اطلاعات: ۰/۶ ریال
به ازای به ازای هر کیلوبایت تبادل اطلاعات در سایت‌های داخلی منتخب: ۰/۳ ریال
سیم‌کارت پیام‌رسان ایرانسل دائمی
به ازای هر کیلوبایت تبادل اطلاعات: ۰/۴ ریال
به ازای به ازای هر کیلوبایت تبادل اطلاعات در سایت‌های داخلی منتخب: ۰/۲ ریالاعتباری
به ازای هر کیلوبایت تبادل اطلاعات: ۰/۶ ریال
به ازای به ازای هر کیلوبایت تبادل اطلاعات در سایت‌های داخلی منتخب: ۰/۳ ریال
سیم‌کارت دائمی رایتل به ازای هر کیلوبایت تبادل اطلاعات: ۰/۱۵ ریال
به ازای به ازای هر کیلوبایت تبادل اطلاعات در سایت‌های داخلی منتخب: ۰/۰۷۵ ریال
*تعرفه‌ی اینترنت همراه 2G سیم‌کارت دائمی رایتل (حالت رومینگ) معادل ۰/۴ ریال به ازای هر کیلوبایت تبادل اطلاعات است
سیم‌کارت اعتباری رایتل به ازای هر کیلوبایت تبادل اطلاعات: ۰/۶ ریال
به ازای به ازای هر کیلوبایت تبادل اطلاعات در سایت‌های داخلی منتخب: ۰/۳ ریال
*تعرفه‌ی اینترنت همراه 2G سیم‌کارت اعتباری رایتل (حالت رومینگ) معادل ۰/۶ ریال به ازای هر کیلوبایت تبادل اطلاعات است
سیم‌کارت دیتای رایتل به ازای هر کیلوبایت تبادل اطلاعات: ۰/۵ ریال
به ازای به ازای هر کیلوبایت تبادل اطلاعات در سایت‌های داخلی منتخب: ۰/۲۵ ریال
*تعرفه‌ی اینترنت همراه 2G سیم‌کارت دیتای رایتل (حالت رومینگ) معادل ۰/۵ ریال به ازای هر کیلوبایت تبادل اطلاعات است

 

مقایسه تعرفه بسته‌های اینترنتی یک روزه اپراتورها

نام اپراتور تعرفه بسته‌های اینترنتی ۱ روزه
همراه اول ۶۰ مگابایت: ۱٬۶۰۰ تومان (ویژه‌ی مشترکین اعتباری)
۱۵۰ مگابایت: ۲٬۷۰۰ تومان (ویژه‌ی مشترکین اعتباری)
۲۵۰ مگابایت: ۳٬۶۰۰ تومان
۵۰۰ مگابایت: ۴٬۹۰۰ تومان
۷۵۰ مگابایت: ۵٬۹۰۰ تومان
۱ گیگابایت: ۶٬۴۰۰ تومان
۲ گیگابایت: ۸٬۴۰۰ تومان
۳ گیگابایت: ۹٬۹۰۰ تومان
ایرانسل ۶۰ مگابایت: ۱٬۶۰۰ تومان
۱۰۰ مگابایت: ۲٬۲۰۰ تومان
۱۸۰ مگابایت: ۲٬۳۰۰ تومان (۶۰ مگابایت بین‌الملل + ۱۲۰ مگابایت داخلی)
۲۰۰ مگابایت: ۳٬۲۰۰ تومان
۳۰۰ مگابایت: ۳٬۲۰۰ تومان (۱۰۰ مگابایت بین‌الملل + ۲۰۰ مگابایت داخلی)
۳۰۰ مگابایت: ۳٬۹۰۰ تومان
۴۰۰ مگابایت: ۴٬۵۰۰ تومان
۵۰۰ مگابایت: ۵۰۰ تومان (۲ تا ۷ صبح)
۶۰۰ مگابایت: ۴٬۵۰۰ تومان (۲۰۰ مگابایت بین‌الملل + ۴۰۰ مگابایت داخلی)
۹۰۰ مگابایت: ۵٬۳۰۰ تومان (۳۰۰ مگابایت بین‌الملل + ۶۰۰ مگابایت داخلی)
۷۵۰ مگابایت: ۵٬۷۰۰ تومان
۱ گیگابایت: ۹۰۰ تومان (۲ تا ۷ صبح)
۱/۲ گیگابایت: ۶٬۰۰۰ تومان (۴۰۰ مگابایت بین‌الملل + ۸۰۰ مگابایت داخلی)
۱/۵ گیگابایت: ۹۰۰ تومان (۵۰۰ مگابایت بین‌الملل + ۱ گیگابایت داخلی – ۲ تا ۷ صبح)
۱/۵ گیگابایت: ۷٬۴۰۰ تومان
۲/۲۵ گیگابایت: ۷٬۴۰۰ تومان (۷۵۰ مگابایت بین‌الملل + ۱/۵ گیگابایت داخلی)
۲/۵ گیگابایت: ۹٬۴۰۰ تومان
۴/۵ گیگابایت: ۱۰٬۵۰۰ تومان (۱/۵ گیگابایت بین‌الملل + ۳ گیگابایت داخلی)
رایتل ۴۰ مگابایت: ۱٬۲۰۰ تومان
۱۰۰ مگابایت + ۱۰۰ مگابایت (شبانه): ۲٬۱۰۰ تومان
۱۵۰ مگابایت: ۲٬۳۰۰ تومان
۲۰۰ مگابایت + ۳۰۰ مگابایت (شبانه): ۳٬۰۰۰ تومان
۲۵۰ مگابایت: ۳٬۵۰۰ تومان
۳۰۰ مگابایت + ۷۰۰ مگابایت (شبانه): ۳٬۹۰۰ تومان
۱/۲ گیگابایت: ۶٬۴۰۰ تومان
۳ گیگابایت: ۹٬۰۰۰ تومان
۱ گیگابایت (شبانه): ۷۰۰ تومانمقایسه تعرفه بسته‌های اینترنتی سه روزه

نام اپراتور تعرفه بسته‌های اینترنتی ۳ روزه
همراه اول سرویس ۳ روزه از سوی این اپراتور ارائه نمی‌شود
ایرانسل ۱۵۰ مگابایت: ۳٬۵۰۰ تومان
۲۵۰ مگابایت: ۴٬۴۰۰ تومان
۴۰۰ مگابایت: ۵٬۳۰۰ تومان
۷۵۰ مگابایت: ۶٬۷۰۰ تومان
۱/۵ گیگابایت: ۹٬۰۰۰ تومان
۲/۵ گیگابایت: ۱۱٬۰۰۰ تومان
رایتل ۳۰۰ مگابایت + ۶۰۰ مگابایت (شبانه): ۵٬۰۰۰ تومان
۳۵۰ مگابایت: ۵٬۲۰۰ تومان
۵۰۰ مگابایت (ویژه‌ی رایتل من): ۵٬۷۰۰ تومان
۴۰۰ مگابایت + ۸۰۰ مگابایت (شبانه): ۶٬۰۰۰ تومان
۱/۵ گیگابایت (ویژه‌ی رایتل من): ۸٬۲۰۰ تومان
۳ گیگابایت: ۱۱٬۰۰۰ تومان

 

نام اپراتور تعرفه بسته‌های اینترنتی هفتگی
همراه اول ۲۰۰ مگابایت: ۴٬۴۰۰ تومان
۳۰۰ مگابایت: ۵٬۵۰۰ تومان
۵۰۰ مگابایت: ۷٬۰۰۰ تومان
۷۵۰ مگابایت: ۸٬۳۰۰ تومان
۱/۵ گیگابایت: ۱۰٬۹۰۰ تومان
۲/۵ گیگابایت: ۱۳٬۰۰۰ تومان
۳ گیگابایت: ۱۴٬۰۰۰ تومان
۴ گیگابایت: ۱۶٬۰۰۰ تومان
۶ گیگابایت: ۱۹٬۵۰۰ تومان
ایرانسل ۲۰۰ مگابایت: ۴٬۴۰۰ تومان
۳۰۰ مگابایت: ۴٬۴۰۰ تومان (۱۰۰ مگابایت بین‌الملل + ۲۰۰ مگابایت داخلی)
۳۰۰ مگابایت: ۵٬۵۰۰ تومان
۵۰۰ مگابایت: ۷٬۰۰۰ تومان
۶۰۰ مگابایت: ۶٬۲۰۰ تومان (۲۰۰ مگابایت بین‌الملل + ۴۰۰ مگابایت داخلی)
۷۵۰ مگابایت: ۸٬۳۰۰ تومان
۹۰۰ مگابایت: ۷٬۵۰۰ تومان (۳۰۰ مگابایت بین‌الملل + ۶۰۰ مگابایت داخلی)
۱/۵ گیگابایت: ۱۰٬۹۰۰ تومان
۱/۵ گیگابایت: ۹٬۵۰۰ تومان (۵۰۰ مگابایت بین‌الملل + ۱ گیگابایت داخلی)
۲ گیگابایت: ۱٬۵۰۰ تومان (۲ تا ۷ صبح)
۲/۲۵ گیگابایت: ۱۰٬۹۰۰ تومان (۷۵۰ مگابایت بین‌الملل + ۱/۵ گیگابایت داخلی)
۲/۵ گیگابایت: ۱۳٬۰۰۰ تومان
۴ گیگابایت: ۴٬۵۰۰ تومان (۶ صبح تا ۱۲ ظهر)
۴/۵ گیگابایت: ۱۴٬۰۰۰ تومان (۱/۵ گیگابایت بین‌الملل + ۳ گیگابایت داخلی)
۵ گیگابایت: ۱۸٬۰۰۰ تومان
۵ گیگابایت: ۲٬۵۰۰ تومان (۲ تا ۷ صبح)
۶ گیگابایت: ۴٬۵۰۰ تومان (۲ گیگابایت بین‌الملل + ۴ گیگابایت داخلی – ۶ صبح تا ۱۲ ظهر)
۶ گیگابایت: ۵٬۵۰۰ تومان (۶ صبح تا ۱۲ ظهر)
۷/۵ گیگابایت: ۲٬۵۰۰ تومان (۲/۵ گیگابایت بین‌الملل + ۵ گیگابایت داخلی – ۲ تا ۷صبح)
۷/۵ گیگابایت: ۵٬۵۰۰ تومان (۲/۵ گیگابایت بین‌الملل + ۵ گیگابایت داخلی – ۶ صبح تا ۱۲ ظهر)
۷/۵ گیگابایت: ۱۸٬۰۰۰ تومان (۲/۵ گیگابایت بین‌الملل + ۵ گیگابایت داخلی)
۱۰/۵ گیگابایت: ۲۲٬۰۰۰ تومان (۳/۵ گیگابایت بین‌الملل + ۷ گیگابایت داخلی)
رایتل ۱۰۰ مگابایت: ۲٬۲۰۰ تومان
۱۵۰ مگابایت + ۱۵۰ مگابایت (شبانه): ۳٬۵۰۰ تومان
۲۰۰ مگابایت: ۴٬۰۰۰ تومان
۳۰۰ مگابایت: ۵٬۲۰۰ تومان
۶۰۰ مگابایت + ۱ گیگابایت (شبانه): ۷٬۵۰۰ تومان
۷۰۰ مگابایت: ۸٬۰۰۰ تومان
۱/۲ گیگابایت + ۵ گیگابایت (شبانه): ۱۰٬۰۰۰ تومان
۲/۵ گیگابایت + ۵ گیگابایت (شبانه): ۱۲٬۵۰۰ تومان
۳ گیگابایت (مخصوص سیم‌کارت‌های دائمی و دیتا): ۱۳٬۵۰۰ تومان
۳/۵ گیگابایت + ۳/۵ گیگابایت (شبانه): ۱۵٬۰۰۰ تومان
۳ گیگابایت (شبانه) ۱٬۵۰۰ تومان
*توجه: رایتل بسته‌ی اینترنتی ۱۰ روزه‌ی ۳۵۰ مگابایتی را نیز: ۶٬۰۰۰ تومان ارائه می‌دهد؛ این بسته مخصوص مشترکین اعتباری و دیتا است

 

نام اپراتور تعرفه بسته‌های اینترنتی ۱۵ روزه
همراه اول سرویس ۱۵ روزه از سوی این اپراتور ارائه نمی‌شود
ایرانسل ۴۰۰ مگابایت: ۷٬۰۰۰ تومان
۷۵۰ مگابایت: ۹٬۰۰۰ تومان
۱/۵ گیگابایت: ۱۱٬۵۰۰ تومان
۲/۵ گیگابایت: ۱۴٬۵۰۰ تومان
۳/۵ گیگابایت: ۱۶٬۵۰۰ تومان
۵ گیگابایت: ۱۸٬۵۰۰ تومان
رایتل ۱۲ گیگابایت: ۵٬۰۰۰ تومان (از ۶ صبح تا ۱۲ ظهر)
۲۰۰ مگابایت: ۴٬۴۰۰ تومان
۵۰۰ مگابایت: ۷٬۰۰۰ تومان
۱/۵ گیگابایت: ۱۱٬۵۰۰ تومان
۳ گیگابایت: ۱۵٬۰۰۰ تومان
۵ گیگابایت: ۱۷٬۵۰۰ تومان

 

نام اپراتور تعرفه بسته‌های اینترنتی ۱ ماهه
همراه اول ۱ گیگابایت + ۱۰۰ مگابایت صبحانت: ۱۰٬۴۰۰ تومان
۲ گیگابایت + ۲۰۰ مگابایت صبحانت: ۱۳٬۹۰۰ تومان
۴ گیگابایت + ۴۰۰ مگابایت صبحانت: ۱۸٬۴۰۰ تومان
۵ گیگابایت + ۵۰۰ مگابایت صبحانت: ۲۰٬۴۰۰ تومان
۷ گیگابایت + ۷۰۰ مگابایت صبحانت: ۲۴٬۴۰۰ تومان
۱۰ گیگابایت + ۱ گیگابایت صبحانت: ۲۹٬۴۰۰ تومان
۱۵ گیگابایت + ۱/۵ گیگابایت صبحانت: ۳۶٬۹۰۰ تومان
۱ گیگابایت بین‌الملل + ۲ گیگابایت داخلی: ۱۳٬۹۰۰ تومان
۲ گیگابایت بین‌الملل + ۴ گیگابایت داخلی: ۱۸٬۴۰۰ تومان
۲/۵ گیگابایت بین‌الملل + ۵ گیگابایت داخلی: ۲۰٬۴۰۰ تومان
۳/۵ گیگابایت بین‌الملل + ۷ گیگابایت داخلی: ۲۴٬۴۰۰ تومان
۵ گیگابایت بین‌الملل + ۱۰ گیگابایت داخلی: ۲۹٬۴۰۰ تومان
۷/۵ گیگابایت بین‌الملل + ۱۵ گیگابایت داخلی: ۳۶٬۹۰۰ تومان
ایرانسل ۱ گیگابایت به قیمت ۱۰٬۵۰۰ تومان
۱ گیگابایت + ۱۰۰ مگابایت هدیه (۶ صبح تا ۱۲ ظهر): ۱۰٬۵۰۰ تومان
۲ گیگابایت به قیمت ۱۴٬۰۰۰ تومان
۲ گیگابایت + ۲۰۰ مگابایت هدیه (۶ صبح تا ۱۲ ظهر): ۱۴٬۰۰۰ تومان
۳ گیگابایت به قیمت ۱۶٬۵۰۰ تومان
۳ گیگابایت: ۱۴٬۰۰۰ تومان (۱ گیگابایت بین‌الملل + ۲ گیگابایت داخلی)
۳ گیگابایت + ۳۰۰ مگابایت هدیه (۶ صبح تا ۱۲ ظهر): ۱۶٬۵۰۰ تومان
۴ گیگابایت به قیمت ۱۸٬۵۰۰ تومان
۴ گیگابایت + ۴۰۰ مگابایت هدیه (۶ صبح تا ۱۲ ظهر): ۱۸٬۵۰۰ تومان
۵ گیگابایت به قیمت ۲۰٬۵۰۰ تومان
۵ گیگابایت + ۵۰۰ مگابایت هدیه (۶ صبح تا ۱۲ ظهر): ۲۰٬۵۰۰ تومان
۵ گیگابایت: ۴٬۵۰۰ تومان (۲ تا ۷ صبح)
۶ گیگابایت به قیمت ۱۸٬۵۰۰ تومان (۲ گیگابایت بین‌الملل به ۴ گیگابایت داخلی)
۷ گیگابایت: ۲۴٬۵۰۰ تومان
۷ گیگابایت: ۷٬۵۰۰ تومان (۶ صبح تا ۱۲ ظهر)
۷ گیگابایت + ۷۰۰ مگابایت هدیه (۶ صبح تا ۱۲ ظهر): ۲۴٬۵۰۰ تومان
۹ گیگابایت به قیمت ۲۲٬۵۰۰ تومان (۳ گیگابایت بین‌الملل + ۶ گیگابایت داخلی)
۱۰ گیگابایت: ۲۹٬۵۰۰ تومان
۱۰ گیگابایت: ۸٬۰۰۰ تومان (۲ تا ۷ صبح)
۱۰ گیگابایت: ۹٬۰۰۰ تومان (۶ صبح تا ۱۲ ظهر)
۱۰ گیگابایت + ۱ گیگابایت هدیه (۶ صبح تا ۱۲ ظهر): ۲۹٬۵۰۰ تومان
۱۰/۵ گیگابایت: ۷٬۵۰۰ تومان (۳/۵ گیگابایت بین‌الملل + ۷ گیگابایت داخلی – ۶ صبح تا ۱۲ ظهر)
۱۲ گیگابایت: ۲۶٬۵۰۰ تومان (۴ گیگابایت بین‌الملل + ۸ گیگابایت داخلی)
۱۵ گیگابایت: ۲۹٬۵۰۰ تومان (۵ گیگابایت بین‌الملل + ۱۰ گیگابایت داخلی)
۱۵ گیگابایت: ۹٬۰۰۰ تومان (۵ گیگابایت بین‌الملل + ۱۰ گیگابایت داخلی – ۶ صبح تا ۱۲ ظهر)
۲۲/۵ گیگابایت: ۷٬۰۰ تومان (۷/۵ گیگابایت بین‌الملل + ۱۵ گیگابایت داخلی – ۲ تا ۷ صبح)
۲۲/۵ گیگابایت: ۳۷٬۰۰۰ تومان (۷/۵ گیگابایت بین‌الملل + ۱۵ گیگابایت داخلی)
۳۰ گیگابایت: ۹٬۰۰۰ تومان (۲ تا ۷ صبح)
رایتل ۲۰۰ مگابایت + ۲۰۰ مگابایت (شبانه) + ۱۰ گیگابایت هدیه (۲ تا ۷ صبح): ۵٬۵۰۰ تومان
۳۰۰ مگابایت + ۱۰ گیگابایت هدیه (۲ تا ۷ صبح): ۵٬۹۰۰ تومان
۲۰ گیگابایت شبانه + ۱۰ گیگابایت هدیه (۲ تا  ۷ صبح): ۷٬۰۰۰ تومان
۳۰ گیگابایت شبانه + ۱۰ گیگابایت هدیه (۲ تا ۷ صبح): ۱۰٬۰۰۰ تومان
۱ گیگابایت + ۲ گیگابایت (شبانه) + ۱۰ گیگابایت هدیه (۲ تا ۷ صبح): ۱۰٬۵۰۰ تومان
۱/۵ گیگابایت + ۳ گیگابایت (شبانه) + ۱۰ گیگابایت هدیه (۲ تا ۷ صبح): ۱۲٬۵۰۰ تومان
۱/۵ گیگابایت + ۵٬۰۰۰ دقیقه تماس صوتی درون شبکه + ۱۰ گیگابایت هدیه (۲ تا ۷ صبح): ۱۲٬۵۰۰ تومان
۲/۵ گیگابایت + ۵ گیگابایت (شبانه) + ۱۰ گیگابایت هدیه (۲ تا ۷ صبح): ۱۵٬۵۰۰ تومان
۳ گیگابایت + ۶ گیگابایت (شبانه) + ۱۰ گیگابایت هدیه (۲ تا ۷ صبح): ۱۶٬۵۰۰ تومان
۳/۵ گیگابایت + ۱۰ گیگابایت هدیه (۲ تا ۷ صبح): ۱۷٬۵۰۰ تومان
۴/۵ گیگابایت + ۹ گیگابایت (شبانه) + ۱۰ گیگابایت هدیه (۲ تا ۷ صبح): ۱۹٬۵۰۰ تومان
۷ گیگابایت + ۱۴ گیگابایت (شبانه) + ۱۰ گیگابایت هدیه (۲ تا ۷ صبح): ۲۴٬۵۰۰ تومان
۸ گیگابایت + ۱۰ گیگابایت هدیه (۲ تا ۷ صبح): ۲۶٬۵۰۰ تومان
۱۰ گیگابایت + ۱۰ گیگابایت (شبانه) + ۱۰ گیگابایت هدیه (۲ تا ۷ صبح): ۲۹٬۵۰۰ تومان (ویژه‌ی مشترکین دائمی)
۱۲ گیگابایت + ۲۴ گیگابایت (شبانه) + ۱۰ گیگابایت هدیه (۲ تا ۷ صبح): ۳۲٬۵۰۰ تومان
۲۴ گیگابایت + ۴۸ گیگابایت (شبانه) + ۱۰ گیگابایت هدیه (۲ تا ۷ صبح): ۴۹٬۰۰۰ تومان
۳۰ گیگابایت + ۱۰ گیگابایت هدیه (۲ تا ۷ صبح): ۵۹٬۰۰۰ تومان
۳ گیگابایت شبانه + ۱۰ گیگابایت هدیه (۲ تا ۷ صبح): ۳٬۰۰۰ تومان
۲۰ گیگابایت شبانه + ۱۰ گیگابایت هدیه (۲ تا ۷ صبح): ۷٬۰۰۰ تومان (ویژه‌ی مشترکین دیتا)
۳۰ گیگابایت شبانه + ۱۰ گیگابایت هدیه (۲ تا ۷ صبح): ۱۰٬۰۰۰ تومان (ویژه‌ی مشترکین دیتا)
نامحدود (۳ تا ۹ صبح): ۱۵٬۰۰۰ تومان

 

نوع سیم‌کارت تعرفه (به ازای هر دقیقه مکالمه)
سیم‌کارت دائمی همراه اول همراه اول دائمی به تلفن ثابت: ۵۷۰ ریال
همراه اول دائمی به‌همراه اول: ۵۷۰ ریال
همراه اول دائمی به ایرانسل یا رایتل: ۶۲۵ ریال
سیم‌کارت اعتباری همراه اول همراه اول اعتباری به تلفن ثابت: ۶۷۰ ریال
همراه اول اعتباری به‌همراه اول: ۶۷۰ ریال
همراه اول اعتباری به ایرانسل یا رایتل: ۹۳۷ ریال
*توجه: در زمان فعال‌سازی سرویس مشترکین اعتباری، ۹ درصد مالیات ارزش افزوده هم برای آنان محاسبه می‌شود
سیم‌کارت دائمی ایرانسل ایرانسل دائمی به تلفن ثابت: ۵۹۹ ریال
ایرانسل دائمی به ایرانسل: ۵۹۹ ریال
ایرانسل دائمی به سایر اپراتورهای موبایلی: ۵۹۹ ریال
سیم‌کارت اعتباری ایرانسل ایرانسل اعتباری به تلفن ثابت: ۸۹۹ ریال
ایرانسل اعتباری به ایرانسل: ۸۹۹ ریال
ایرانسل اعتباری به سایر اپراتورهای موبایلی: ۸۹۹ ریال
سیم‌کارت پیام‌رسان ایرانسل این سیم‌کارت‌ها به‌طور ویژه برای ارسال ‌پیام کوتاه، ارسال پیام چند رسانه‌ای و استفاده از اینترنت برنامه‌ریزی شده‌اند
سیم‌کارت دائمی رایتل رایتل دائمی به تلفن ثابت: ۳۳۳ ریال
رایتل دائمی به رایتل: ۳۳۳ ریال
رایتل دائمی به سایر اپراتورهای موبایلی: ۵۵۵ ریال
سیم‌کارت اعتباری رایتل رایتل اعتباری به تلفن ثابت: ۵۵۵ ریال
رایتل اعتباری به رایتل: ۵۵۵ ریال
رایتل اعتباری به سایر اپراتورهای موبایلی: ۸۸۸ ریال
سیم‌کارت دیتای رایتل این سیم‌کارت‌ها به‌طور ویژه برای ارسال ‌پیام کوتاه، ارسال پیام چند رسانه‌ای و استفاده از اینترنت برنامه‌ریزی شده‌اند

 

نوع سیم‌کارت تعرفه پیام کوتاه
سیم‌کارت دائمی همراه اول پیام کوتاه فارسی: ۸۹ ریال (به ازای هر صفحه)
پیام کوتاه انگلیسی: ۲۲۲ ریال (به ازای هر صفحه)
سیم‌کارت اعتباری همراه اول پیام کوتاه فارسی: ۱۱۶ ریال (به ازای هر صفحه)
پیام کوتاه انگلیسی: ۲۷۴ ریال (به ازای هر صفحه)
سیم‌کارت دائمی ایرانسل پیام کوتاه فارسی به خطوط همراه: ۸۹ ریال
پیام کوتاه انگلیسی به خطوط همراه: ۲۱۲ ریال
پیام کوتاه فارسی یا انگلیسی به خطوط ثابت: ۱۲۰ ریال
پیام کوتاه به خارج از کشور از ۱٬۰۰۰ تا ۱٬۵۰۰ تومان
سیم‌کارت اعتباری ایرانسل پیام کوتاه فارسی به خطوط همراه: ۱۰۶ ریال
پیام کوتاه انگلیسی به خطوط همراه: ۲۶۴ ریال
پیام کوتاه فارسی یا انگلیسی به خطوط ثابت: ۱۲۰ ریال
پیام کوتاه به خارج از کشور از ۱٬۰۰۰ تا ۱٬۵۰۰ تومان
سیم‌کارت پیام‌رسان ایرانسل دائمی – پیام کوتاه فارسی به خطوط همراه: ۱۱۰ ریال
دائمی – پیام کوتاه انگلیسی به خطوط همراه: ۱۱۰ ریال
اعتباری – پیام کوتاه فارسی به خطوط همراه: ۱۰۶ ریال
اعتباری – پیام کوتاه انگلیسی به خطوط همراه: ۲۶۴ ریال
پیام کوتاه به خارج از کشور از ۱٬۰۰۰ تا ۱٬۵۰۰ تومان
سیم‌کارت دائمی رایتل پیام کوتاه فارسی: ۸۸ ریال
پیام کوتاه انگلیسی: ۱۵۹ ریال
سیم‌کارت اعتباری رایتل پیام کوتاه فارسی: ۱۰۵ ریال
پیام کوتاه انگلیسی: ۲۲۰ ریال
سیم‌کارت دیتای رایتل پیام کوتاه فارسی: ۱۰۵ ریال
پیام کوتاه انگلیسی: ۲۲۰ ریال

ثبت دیدگاه