ممنوع الخروجی اقدامی متداول به هنگام بروز مشکلات در میان اعضای خانواده شامل زن، شوهر و فرزند است. در حقیقت، اعضای یک خانواده در برخی شرایط مانع خروج هم از کشور می‌شوند…

ممنوع الخروجی اقدامی متداول به هنگام بروز مشکلات در میان اعضای خانواده شامل زن، شوهر و فرزند است. در حقیقت، اعضای یک خانواده در برخی شرایط مانع خروج هم از کشور می‌شوند. در این مطلب، به معرفی انواع ممنوع الخروجی همسر و فرزند می‌پردازیم؛ سپس، هر کدام را بررسی می‌کنیم. در نتیجه، با پیشخوان ۲۴ همراه باشید.

چه کسانی ممنوع الخروج به حساب می‌آیند؟

ممنوع الخروجی وضعیتی حقوقی است که اجازه‌ی خروج از مرزهای کشور را به علل قضایی، کیفری، مالیاتی یا مشکلات مرتبط با سازمان دارایی از شما سلب می‌کند. شاید تصور کنید که منع خروج برای سفر با وسیله‌ی نقلیه‌ی هوایی مطرح است؛ اما، اینطور نیست. در حقیقت، خروج افراد ممنوع الخروج با هیچ یک از وسایل نقلیه‌ی هواپیما، قطار، ماشین، کشتی و … امکان‌پذیر نیست. اکنون، چه کسانی ممنوع الخروج به حساب می‌آیند؟ در ادامه، با برخی از افراد ممنوع الخروج آشنا می‌شویم؛ بنابراین، همراه پیشخوان ۲۴ باشید.

در مطلب ممنوع الخروجی کیفری به بررسی ممنوع الخروجی متهمان، سربازان و بدهکاران پرداختیم. در این مطلب به بررسی ممنوع الخروجی زوج، زوجه و فرزند می‌پردازیم. در حقیقت، ممنوع الخروجی همسر و فرزند را بررسی می‌کنیم. نکته‌ی حائز اهمیت این است که ممنوع الخروجی‌های مذکور از یک جنس هستند؛ چون، همه به خانواده مرتبط می‌شوند. لازم به ذکر است که علل هر کدام با هم متفاوت است که در هر بخش بررسی می‌شود.

با انواع ممنوع الخروجی کیفری شامل متهمان، سربازان و بدهکاران مالی و بانکی آشنا شوید.

چه کسانی ممنوع الخروج به حساب می‌آیند؟

ممنوع الخروجی زوج (ممنوع الخروجی مهریه)

امکان ممنوع الخروجی شوهر توسط زن در دو حالت فراهم شده است: هنگامی که شوهر از پرداخت مهریه خودداری کند و هنگامی که شوهر از پرداخت نفقه خودداری کند. اگر زن درخواست مهریه یا نفقه داشته باشد، شوهر موظف به پرداخت است. تصور کنید که شوهر وظیفه‌ی پرداخت مهریه و نفقه را انجام ندهد، باید قانونی برای دفاع از حق زن وجود داشته باشد؛ بنابراین، امکان ممنوع الخروج کردن شوهر به علت بدهکاری مالی به زن فراهم شده است. چگونه؟

مراحل ممنوع الخروجی مهریه چگونه است؟

اولین قدم برای درخواست دریافت مهریه این است که زن به دفتر ازدواج رسمی که ازدواج زن و شوهر را ثبت کرده است، مراجعه می‌کند. در ادامه، برگه‌ی اجرای مهریه صادر می‌شود؛ سپس، ابلاغیه‌ای به زن و شوهر از سوی دفتر ازدواج رسمی که ازدواج آنها را ثبت کرده است، ارسال می‌شود. شوهر موظف است که در مدت زمان ۱۰ روز به اداره‌ی اجرای ثبت مراجعه کند.

هنگامی که شوهر به اداره‌ی اجرای ثبت مراجعه می‌کند، استعلام حساب بانکی، استعلام پلیس راهور برای خودرو و استعلام سازمان اسناد برای املاک گرفته می‌شود که وضعیت مالی شوهر برای پرداخت مهریه مشخص شود. در ادامه، دو حالت رخ می‌دهد: اول اینکه شوهر توانایی پرداخت نقدی مهریه را دارد و دوم اینکه شوهر توانایی پرداخت قسطی مهریه را دارد.

نکته: قسط‌بندی مهریه زمانی انجام می‌شود که حکم اعسار برای شوهر صادر شده باشد. این حکم به معنای عدم توانایی شوهر برای پرداخت کامل مهریه در مدت زمان کوتاه است؛ بنابراین، قسط‌بندی صورت می‌گیرد.

هنگامی که شوهر از پرداخت مهریه سرپیچی کند، پیگیری عدم پرداخت مهریه از طریق دادگاه است. زن می‌تواند درخواست ممنوع الخروجی مهریه را ثبت کند که شوهر را تحت فشار بگذارد. دادگاه موظف به اجرای درخواست ممنوع الخروجی مهریه تا زمان تعیین وضعیت از سوی شوهر است.

روش رفع ممنوع الخروجی مهریه چیست؟

هنگامی که شوهر به علت سرپیچی از حکم پرداخت مهریه منع خروج می‌شود، سه روش برای رفع وجود دارد:

اگر شوهر نسبت به پرداخت کامل یا قسطی مهریه اقدام کند، منع خروج رفع خواهد شد. در ضمن، اگر زن از درخواست ممنوع الخروجی مهریه صرف نظر کند، منع خروج رفع خواهد شد. نکته‌ی حائز اهمیت این است که امکان رفع ممنوع الخروجی مهریه با وثیقه وجود ندارد؛ بنابراین، حتماً وضعیت مهریه باید مشخص شود که رفع ممنوع الخروجی مهریه انجام شود.

نکته: هنگامی که شوهر از پرداخت مهریه سرپیچی می‌کند، از سوی دولت نیز جریمه می‌شود. اگر شوهر مهریه را بپردازد و جریمه را نپردازد، منع خروج باقی می‌ماند؛ چون، بدهکار مالی به حساب می‌آید.

ممنوع الخروجی مهریه

ممنوع الخروجی زوجه (زن توسط شوهر)

شوهر همواره امکان منع خروج زن را دارد؛ چون، حق سرپرستی بر زن دارد. انواع منع خروج زن توسط شوهر به دو دسته تقسیم می‌شود. در ادامه، انواع ممنوع الخروجی زن توسط شوهر معرفی می‌شود:

زنان متأهل پس از ازدواج ممنوع الخروج هستند تا زمانی که شوهر اجازه‌ی خروج از کشور را در دفترخانه ثبت کند؛ البته، امکان منع خروج مجدد برای شوهر وجود دارد. در نتیجه، در دو حالت ممنوع الخروجی زن توسط شوهر انجام می‌شود. اول اینکه اجازه‌ی خروج را نداده باشد که زن ممنوع الخروج محسوب می‌شود و دوم اینکه اجازه‌ی خروج را فسخ کرده باشد که زن ممنوع الخروج محسوب می‌شود.

مراحل ممنوع الخروجی زوجه چگونه است؟

در دو حالت زن متأهل اجازه‌ی خروج از کشور دارد: زمانی که گذرنامه را پس از ازدواج با اجازه‌ی شوهر گرفته باشد و زمانی که گذرنامه را پیش از ازدواج گرفته باشد. در هر دو حالت اگر شوهر قصد ممنوع الخروجی زوجه را داشته باشد، باید به اداره‌ی گذرنامه مراجعه کند. در ادامه، مراحل ممنوع الخروجی زن توسط شوهر بیان می‌شود:

  1. مراجعه به اداره‌ی گذرنامه؛
  2. ارائه‌ی مدارک شامل شناسنامه، کارت ملی و سند ازدواج؛
  3. ارائه‌ی درخواست ممنوع الخروجی زوجه؛
  4. صدور حکم ممنوع الخروجی زوجه؛
  5. ثبت حکم ممنوع الخروجی زوجه.

روش رفع ممنوع الخروجی زوجه چیست؟

همواره امکان اعتراض به ممنوع الخروجی زن توسط شوهر وجود دارد؛ چون، منع خروج نوعی سلب حقوق شهروندی است. در نتیجه، باید علت قابل قبول داشته باشد. ممکن است شوهر بدون علت زن را منع خروج کند؛ بنابراین، امکان شکایت برای زن وجود دارد. در نهایت، دادگاه تعیین می‌کند که ممنوع الخروجی زن توسط شوهر قابل قبول هست یا نیست. اگر ممنوع الخروجی زوجه منطقی باشد، دادگاه اقدام برای رفع منع خروج نمی‌کند؛ اما، اگر ممنوع الخروجی زوجه منطقی نباشد، دادگاه اقدام برای رفع منع خروج می‌کند.

نکته: شوهری که ساکن خارج از کشور باشد، امکان ممنوع الخروجی همسر و فرزند خود را نخواهد داشت؛ چون، قانون تمکین حضور زن و شوهر در کنار هم را ایجاب می‌کند.

ممنوع الخروجی زوجه

ممنوع الخروجی فرزند

فرزند پسر و دختر زیر ۱۸ سال تا زمانی که سرپرست آن‌ها اجازه‌ی خروج از کشورشان را به صورت محضری صادر کند، ممنوع الخروج هستند؛ اما، سرپرست چه کسی است؟ سرپرست قانونی پدر است؛ اما، اگر پدر در قید حیات نباشد، پدربزرگ پدری سرپرست خواهد بود. اگر پدر و پدربزرگ پدری در قید حیات نباشند، ولی قهری اختیار فرزندان را دارد. ولی قهری شخصی است که از سوی پدر یا پدربزرگ پدری به عنوان سرپرست انتخاب شده است. نکته‌ی حائز اهمیت این است که فرقی نمی‌کند که پدر و مادر از هم طلاق گرفته باشند یا طلاق نگرفته باشند؛ چون، در هر صورت سرپرست فرزند پدر، پدربزرگ پدری یا ولی قهری است. در نتیجه، منع خروج فرزند زمانی رخ می‌دهد که سن او زیر سن قانونی باشد؛ اما، استثناهایی نیز وجود دارد. در ادامه، با استثناهای ممنوع الخروجی فرزند آشنا خواهیم شد:

مراحل ممنوع الخروج کردن فرزند چگونه است؟

ممنوع الخروجی فرزند با طرح دادخواست برای دادگاه انجام می‌شود؛ چون، قاضی باید تصمیم‌گیرنده باشد. معمولاً، صدور حکم منع خروج فرزند راحت صادر نمی‌شود؛ چون، منع خروج نوعی سلب حقوق شهروندی فرزند است. در نتیجه، باید علت دادخواست منع خروج فرزند توسط پدر یا مادر قابل قبول باشد. نکته‌ی مهم این است که فرقی نمی‌کند که حضانت فرزند با چه کسی باشد، امکان طرح دادخواست ممنوع الخروج کردن فرزند برای پدر و مادر وجود دارد.

نکته: اگر خروج فرزند از کشور به صلاح او باشد، پدر و مادر نقشی در منع خروج او نخواهند داشت.

روش رفع ممنوع الخروجی فرزند چیست؟

همواره امکان اعتراض به حکم ممنوع الخروجی فرزند برای او وجود دارد؛ اما، باید علت قانع‌کننده برای رفع منع خروج خود داشته باشد. روش رفع به این صورت است که درخواست رفع منع خروج را برای دادگاه ثبت می‌کند؛ سپس، از خود دفاع می‌کند.

ممنوع الخروجی فرزند

اعتبار حکم ممنوع الخروجی همسر و فرزند چقدر است؟

طبق قوانین آیین دادرسی کیفری اعتبار حکم ممنوع الخروجی همسر و فرزند ۶ ماه است؛ اما، این مدت قابل تمدید است. در ادامه، جزئیات بیشتری را در مورد اعتبار ممنوع الخروجی همسر و فرزند بیان خواهیم کرد.

اعتبار ممنوع الخروجی زوج (ممنوع الخروجی مهریه)

اعتبار حکم ممنوع الخروجی مهریه تا زمانی است که شوهر نسبت به پرداخت نقدی یا قسطی مهریه اقدام کند؛ اما، اگر تکلیف مهریه را تعیین نکند، ممنوع الخروج باقی می‌ماند. نکته‌ی مهم این است که اگر سرپیچی شوهر برای پرداخت مهریه سالیان سال طول بکشد، ممنوع الخروج خواهد ماند.

اعتبار ممنوع الخروجی زوجه

اعتبار حکم ممنوع الخروجی زن توسط شوهر تا زمانی است که شوهر اجازه‌ی خروج از کشور را برای او صادر کند؛ وگرنه، همیشه ممنوع الخروج باقی می‌ماند.

اعتبار ممنوع الخروجی فرزند

اعتبار حکم ممنوع الخروجی فرزند تا زمانی است که فرزند زیر سن قانونی ۱۸ سال باشد. در نتیجه، هنگامی که فرزند ۱۸ سال را تمام کند، اعتبار منع خروج تمام می‌شود.

نکته: اگر منع خروج با حکم دادگاه در شرایط خاص صادر شده باشد، اعتبارش ۶ ماهه است؛ بنابراین، باید تمدید شود. زمانی را تصور کنید که فرزند بالای سن قانونی ۱۸ سال است؛ اما، به درخواست سرپرست با حکم دادگاه ممنوع الخروج شده است. این حکم باید هر ۶ ماه بررسی شود؛ سپس، در صورت نیاز تمدید شود.


مراحل اعتراض به ممنوع الخروجی همسر و فرزند کدامند؟

آیا امکان لغو ممنوع الخروجی همسر و فرزند وجود دارد؟

بله؛ امکان لغو ممنوع الخروجی همسر و فرزند در برخی شرایط خاص برای یک بار به مدت ۶ ماه امکان‌پذیر است. در ادامه، شرایط خاص لغو ممنوع الخروجی همسر و فرزند را معرفی می‌کنیم:

نکته: وثیقه یک راه برای رفع موقت منع خروج است که با تشخیص قاضی مشخص می‌شود؛ اما، در برخی شرایط مانند ممنوع الخروجی مهریه اجرا نمی‌شود.

ممنوع الخروجی زنان ورزشکار

جمع‌بندی

در این مطلب از وبلاگ پیشخوان24 به بررسی ممنوع الخروجی همسر و فرزند پرداختیم؛ یعنی، منع خروج زوج، زوجه و فرزند را بررسی کردیم. ابتدا، اشخاص منع خروج را معرفی کردیم؛ سپس، مراحل منع خروج و روش رفع منع خروج زوج، زوجه و فرزند را به صورت مجزا شرح دادیم. در نهایت، اعتبار حکم منع خروج، مراحل اعتراض به منع خروج و شرایط خاص لغو منع خروج را بررسی کردیم. یک دغدغه‌ی مهم درباره‌ی حکم منع خروج از کشور این است که شخص متوجه نمی‌شود؛ بنابراین، دچار ضرر مالی و روانی می‌شود. در نتیجه، هنگامی که امکان استعلام ممنوع الخروجی پیش از اقدام به خروج از کشور وجود داشته باشد، مانع ضرر مالی و روانی می‌شود. استعلام ممنوع الخروجی پیشخوان ۲۴ امکان استعلام ممنوع الخروجی مهریه، استعلام ممنوع الخروجی زوجه و استعلام ممنوع الخروجی فرزند را فراهم کرده است؛ کافیست، اطلاعات مورد نیاز را وارد کنید که وضعیت به‌روز منع خروج از کشور خود را مشاهده کنید.

ثبت دیدگاه