با توجه به اهمیت دسترسی به اینترنت پرسرعت در هر زمان و هر مکان، اپراتور رایتل با دنبال کردن همین هدف، خدمات متنوعی را به مشترکین خود ارائه می‌دهد. رایتل با ارائه سه دسته بسته اینترنتی مخصوص سیم‌کارت‌های دیتا، اعتباری و دائمی سعی در ارائه بهترین و کامل‌ترین خدمات در زمینه اینترنت همراه دارد….

با توجه به اهمیت دسترسی به اینترنت پرسرعت در هر زمان و هر مکان، اپراتور رایتل با دنبال کردن همین هدف، خدمات متنوعی را به مشترکین خود ارائه می‌دهد. رایتل با ارائه سه دسته بسته اینترنتی مخصوص سیم‌کارت‌های دیتا، اعتباری و دائمی سعی در ارائه بهترین و کامل‌ترین خدمات در زمینه اینترنت همراه دارد. برای خرید بسته‌ اینترنتی مورد نظر خود کافیست به سایت یا اپلیکیشن پیشخوان 24 مراجعه کنید و بسته مناسب خود را انتخاب و سپس با اطمینان آن را خریداری کنید.

بسته‌های سیم کارت دیتا

بسته‌های اینترنت رایتل که در ادامه معرفی می‌شوند مخصوص مشترکین سیم‌کارت‌های دیتا است:

نوع بسته قیمت بسته
۱روزه ۵۰ مگابایت ۱۴,۰۰۰ ریال
۱روزه ۱۰۰ مگابایت ۲۰,۰۰۰ ریال
۱روزه ۳۰۰ مگابایت ۳۷,۰۰۰ ریال
۱روزه ۵۰۰ مگابایت ۴۷,۰۰۰ ریال
۱روزه ۱ گیگابایت ۶۲,۰۰۰ ریال
۱روزه ۳ گیگابایت ۹۵,۰۰۰ ریال
۳ روزه ۱۵۰ مگابایت ۳۳,۰۰۰ ریال
۳ روزه ۱ گیگابایت ۸۲۰۰۰ ریال
۳ روزه ۳ گیگابایت ۱۱۹,۰۰۰ ریال
۷روزه ۵۰۰ مگابایت ۶۹,۰۰۰ ریال
۷روزه ۱ گیگابایت ۹۵,۰۰۰ ریال
۷روزه ۳ گیگابایت ۱۳۹,۰۰۰ ریال
۷روزه ۶ گیگابایت ۱۸۹,۰۰۰ ریال
۱۵روزه ۱.۵ گیگابایت ۱۱۰,۰۰۰ ریال
۱۵روزه ۳ گیگابایت ۱۵۹,۰۰۰ ریال
۱۵روزه ۵ گیگابایت ۱۷۹,۰۰۰ ریال
۳۰ روزه ۵ گیگابایت (ترافیک داخلی) ۴۹,۰۰۰ ریال
۳۰ روزه ۱ گیگابایت ۹۹,۰۰۰ ریال
۳۰ روزه ۲ گیگابایت ۱۳۵,۰۰۰ ریال
۳۰ روزه ۳ گیگابایت ۱۷۹,۰۰۰ ریال
۳۰ روزه ۴ گیگابایت ۱۹۹,۰۰۰ ریال
۳۰ روزه ۵ گیگابایت ۲۱۹,۰۰۰ ریال
۳۰ روزه ۷ گیگابایت ۲۴۹,۰۰۰ ریال
۶۰ روزه ۱۲ گیگابایت ۴۲۰,۰۰۰ ریال
۹۰ روزه ۱۵ گیگابایت ۵۵۰,۰۰۰ ریال

بسته‌های سیم‌کارت دائمی

بسته‌های اینترنت رایتل که در ادامه معرفی می‌شوند مخصوص مشترکین سیم‌کارت‌های دائمی است:

نوع بسته قیمت بسته
۱ روزه ۵۰ مگابایت ۱۴,۰۰۰ ریال
۱ روزه ۱۰۰ مگابایت ۲۰,۰۰۰ ریال
۱ روزه ۳۰۰ مگابایت ۳۷,۰۰۰ ریال
۱ روزه ۵۰۰ مگابایت ۴۷,۰۰۰ ریال
۱ روزه ۱ گیگابایت ۶۲,۰۰۰ ریال
۱ روزه ۳ گیگابایت ۹۵,۰۰۰ ریال
۳ روزه ۱۵۰ مگابایت ۳۳,۰۰۰ ریال
۳ روزه ۱ گیگابایت ۸۲,۰۰۰ ریال
۳ روزه ۳ گیگابایت ۱۱۹,۰۰۰ ریال
۷ روزه ۵۰۰ مگابایت ۶۹,۰۰۰ ریال
۷ روزه ۱ گیگابایت ۹۵,۰۰۰ ریال
۷ روزه ۳ گیگابایت ۱۳۹,۰۰۰ ریال
۷ روزه ۶ گیگابایت ۱۸۹,۰۰۰ ریال
۱۵ روزه ۱.۵ گیگابایت ۱۱۰,۰۰۰ ریال
۱۵ روزه ۳ گیگابایت ۱۵۹,۰۰۰ ریال
۱۵ روزه ۵ گیگابایت ۱۷۹,۰۰۰ ریال
۱۵ روزه ۴۰ گیگابایت ۹۰۰,۰۰۰ ریال
۱ ماهه ۱ گیگابایت ۹۹,۰۰۰ ریال
۱ ماهه ۲ گیگابایت ۱۳۵,۰۰۰ ریال
۱ ماهه ۳ گیگابایت ۱۷۹,۰۰۰ ریال
۱ ماهه ۴ گیگابایت ۱۹۹,۰۰۰ ریال
۱ ماهه ۵ گیگابایت ۲۱۹,۰۰۰ ریال
۱ ماهه ۷ گیگابایت ۲۴۹,۰۰۰ ریال
۱ ماهه ۱۰ گیگابایت ۲۸۹,۰۰۰ ریال
۱ ماهه ۱۵ گیگابایت ۳۹۹,۰۰۰ ریال
۱ ماهه ۲۰ گیگابایت ۴۹۹,۰۰۰ ریال
۲ ماهه ۱۲ گیگابایت ۴۲۰,۰۰۰ ریال
۲ ماهه ۲۰ گیگابایت ۶۸۰,۰۰۰ ریال
۳ ماهه ۱۵ گیگابایت ۵۵۰,۰۰۰ ریال
۳ ماهه ۲۵ گیگابایت ۷۵۰,۰۰۰ ریال
۶ ماهه ۳۵ گیگابایت ۹۵۰,۰۰۰ ریال
۶ ماهه ۵۵ گیگابایت ۱,۳۹۰,۰۰۰ ریال
۱ ساله ۵۰ گیگابایت ۱,۳۴۰,۰۰۰ ریال
۱ ساله ۱۰۰ گیگابایت ۲,۲۰۰,۰۰۰ ریال
حجم افزایش اینترنت ۵ گیگابایتی (مختص بسته‌های اینترنت بلند مدت 90، 180 یا 365 روزه) ۱۹۰,۰۰۰ ریال

بسته‌های سیم‌کارت اعتباری

بسته‌های اینترنت رایتل که در ادامه معرفی می‌شوند؛ مخصوص مشترکین سیم‌کارت‌های اعتباری است:

نوع بسته قیمت بسته
۱روزه ۵۰ مگابایت ۱۴,۰۰۰ ریال
۱روزه ۱۰۰ مگابایت ۲۰,۰۰۰ ریال
۱روزه ۳۰۰ مگابایت ۳۷,۰۰۰ ریال
۱روزه ۵۰۰ مگابایت ۴۷,۰۰۰ ریال
۱روزه ۱ گیگابایت ۶۲,۰۰۰ ریال
۱روزه ۳ گیگابایت ۹۵,۰۰۰ ریال
۳ روزه ۱۵۰ مگابایت ۳۳,۰۰۰ ریال
۳روزه ۱ گیگابایت ۸۲,۰۰۰ ریال
۳روزه ۳ گیگابایت ۱۱۹,۰۰۰ ریال
۷ روزه ۵۰۰ مگابایت ۶۹,۰۰۰ ریال
۷ روزه ۱ گیگابایت ۹۵,۰۰۰ ریال
۷ روزه ۳ گیگابایت ۱۳۹,۰۰۰ ریال
۷ روزه ۶ گیگابایت ۱۸۹,۰۰۰ ریال
۱۵ روزه ۱.۵ گیگابایت ۱۱۰,۰۰۰ ریال
۱۵ روزه ۳ گیگابایت ۱۵۹,۰۰۰ ریال
۱۵ روزه ۵ گیگابایت ۱۷۹,۰۰۰ ریال
۱۵ روزه ۴۰ گیگابایت ۹۰۰,۰۰۰ ریال
۳۰ روزه ۱ گیگابایت ۹۹,۰۰۰ ریال
۳۰ روزه ۵ گیگابایت ۲۱۹,۰۰۰ ریال
۳۰ روزه ۷ گیگابایت ۲۴۹,۰۰۰ ریال
۳۰ روزه ۱۰ گیگابایت ۲۸۹,۰۰۰ ریال
۳۰ روزه ۱۵ گیگابایت ۳۹۹,۰۰۰ ریال
۳۰ روزه ۲۰ گیگابایت ۴۹۹,۰۰۰ ریال
۶۰ روزه ۱۲ گیگابایت ۴۲۰,۰۰۰ ریال
۶۰ روزه ۲۰ گیگابایت ۶۸۰,۰۰۰ ریال
۹۰ روزه ۱۵ گیگابایت ۵۵۰,۰۰۰ ریال
۹۰ روزه ۲۵ گیگابایت ۷۵۰,۰۰۰ ریال
۶ ماهه ۳۵ گیگابایت ۹۵۰,۰۰۰ ریال
۶ ماهه ۵۵ گیگابایت ۱,۳۹۰,۰۰۰ ریال
۳۶۵ روزه ۵۰ گیگابایت ۱,۳۴۰,۰۰۰ ریال
۳۶۵ روزه ۱۰۰ گیگابایت ۲,۲۰۰۰,۰۰۰ ریال
حجم افزایشی اینترنت ۵ گیگابایتی (مختص بسته‌های اینترنت بلند مدت 90، 180 یا 365 روزه) ۱۹۰,۰۰۰ ریال

بسته‌های اینترنت رومینگ عراق

نوع بسته قیمت بسته
۱۰ روزه ۵۰ مگابایت ۱۹۰,۰۰۰ ریال
۱۰ روزه ۱۵۰ مگابایت ۵۵۰,۰۰۰ ریال
۱۰ روزه ۵۰۰ مگابایت ۱,۷۵۰,۰۰۰ ریال
۱۰ روزه ۱ گیگابایت ۳,۵۸۰,۰۰۰ ریال

مشترکین رایتل در هنگام خرید بسته‌ اینترنت همراه به این نکات توجه داشته باشید:

مصرف اینترنت از حجم ترافیک عادی خدمات دیتا (در قالب بسته یا تعرفه عادی) جهت بازدید و استفاده از خدمات، محصولات بومی و سایت‌های داخلی، مشمول 50% کاهش تعرفه است. به ازای هر واحد مصرف ترافیک داخلی نصف تعرفه عادی از حساب مشترکین کسر می‌شود. در هنگام مصرف خدمات دیتا در قالب بسته خریداری شده نیز مصرفِ هر دو واحد ترافیک داخلی معادل یک واحد محسوب می‌شود. لازم به ذکر است، مصرف سرویس اینترنت در وب‌سایت‌های بین‌الملل همچنان با تعرفه همیشگی محاسبه می‌شود. لیست پیام‌رسان‌های مجاز نیز به شرح زیر است:

پیام‌رسان‌های مجاز

امکان خرید بسته‌های نامحدود ویژه ساعت‌های افت مصرف از تمامی روش‌های خرید بسته، تنها در ساعت‌های 2 الی 7 صبح فراهم است و بلافاصله پس از خرید بسته‌های نامحدود، زمان استفاده از هر بسته آغاز خواهد شد. لازم به ذکر است که امکان خرید و استفاده هم‌زمان از بسته‌های نامحدود وجود ندارد و تنها با اتمام مهلت استفاده از هر بسته نامحدود، می‌توانید مجدد اقدام به خرید بسته نامحدود دیگری کنید.

استعلام باقی‌مانده اینترنت رایتل

برای استعلام وضعیت اینترنت باقی‌مانده سیم‌کارت رایتل خود کافیست از یکی از دو روش زیر اقدام کنید:

روش‌های خرید بسته‌های اینترنت رایتل

خرید بسته اینترنت رایتل با پیشخوان 24

برای خرید بسته اینترنت رایتل با اپلیکیشن پیشخوان 24 کافیست ابتدا نرم‌افزار را استورهای معتبر یا سایت پیشخوان 24 روی گوشی موبایل خود نصب کنید. پس از ورود به اپلیکیشن، از صفحه اصلی، گزینه بسته اینترنتی را انتخاب کنید.

خرید بسته اینترنت با پیشخوان 24

در صفحه جدید، شماره تلفن همراه خود را در کادر مربوطه وارد کنید.

خرید اینترنت با پیشخوان 24

سپس باید اپراتور و نوع سیم‌کارت خود را انتخاب کنید.

خرید بسته اینترنت با پیشخوان 24

حالا می‌توانید بسته‌های اینترنت رایتل را به تفکیک روزانه، هفتگی و ماهیانه مشاهده و بسته مناسب خود را با توجه به میزان مصرف خود انتخاب و خریداری کنید.

ثبت دیدگاه