اگر در دسته‌ی بازنشستگان تامین اجتماعی باشید، باید روش‌های دریافت فیش حقوقی بازنشستگان تامین اجتماعی از طریق کد ملی را بدانید تا از جزئیات پرداخت‌های انجام شده و کسری‌ها مطلع باشید به خصوص زمانی که موضوع جذاب افزایش حقوق سالانه در میان است…

اگر در دسته‌ی بازنشستگان تامین اجتماعی باشید، حتما دست‌کم یک بار برایتان پیش آمده است که نیاز به دریافت فیش حقوقی‌تان داشته باشید. تا چندی پیش، دسترسی به فیش حقوقی بازنشستگان تامین اجتماعی تنها یک روش داشت، شما باید به صورت حضوری برای دریافت آن اقدام می‌کردید؛ اما، در حال حاضر، دسترسی به فیش حقوقی روش‌های متفاوتی دارد که شما می‌توانید از میان آنها بهترین‌شان را انتخاب کنید. ما در ادامه تمام روش‌های دریافت فیش حقوقی مستمری بگیران تامین اجتماعی را معرفی و بررسی کرده‌ایم؛ همچنین، تمام پیش‌نیازها برای کار با سامانه فیش حقوقی مستمری بگیران تامین اجتماعی را گفته‌ایم. در نتیجه، با ما در این مطلب از پیشخوان۲۴ همراه باشید.

فیش حقوقی تامین اجتماعی چیست؟

پیش از اینکه بخواهیم فیش حقوقی تامین اجتماعی را تعریف کنیم، باید معنای فیش حقوقی را بگوییم. فیش حقوقی یک نوع سند معتبر است که جزئیات حقوق شما را نشان می‌دهد. همه‌ی افراد شاغل باید فیش حقوقی داشته باشند تا از جزئیات حقوق خود مطلع باشند؛ اما، آیا فقط افراد شاغل فیش حقوقی دارند؟ آیا افراد بازنشسته فیش حقوقی ندارند؟

گاهی برخی از افراد در زمان بازنشستگی فیش حقوقی دارند. بازنشستگان بیمه تامین اجتماعی از دسته‌ی افرادی هستند که در زمان شاغل بودن حق‌بیمه پرداخته‌اند که در زمان بازنشسته شدن فیش حقوق بگیرند؛ البته، باید بگوییم که این موضوع قوانینی دارد که فقط برخی از افراد مشمول آن هستند. در ادامه، جزئیات موجود در فیش حقوقی تامین اجتماعی مستمری بگیران را آورده‌ایم؛ سپس، مشمولان دریافت فیش حقوقی تامین اجتماعی را بر اساس قوانین معرفی و بررسی کرده‌ایم.

جزئیات فیش حقوقی مستمری بگیران تامین اجتماعی

جزئیات موجود در فیش حقوقی تامین اجتماعی مستمری‌بگیران شامل بخش‌های اصلی و فرعی است. بخش‌های اصلی فیش حقوقی شامل پرداخت‌های انجام شده، کسر پرداخت، خالص پرداختی و اطلاعات شخصی است که هر کدام شامل بخش‌های فرعی است. در ادامه، همه‌ی بخش‌ها را معرفی و بررسی کرده‌ایم:

جزئیاتفیش حقوقی تامین اجتماعی

جدول فیش حقوقی تامین اجتماعی بازنشستگان ۱۴۰۳

جدول افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی را از سال ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۲ در ادامه آورده‌ایم؛ در سال ۱۴۰۲، حقوق حداقل‌بگیران ۲۷٪ افزایش و حقوق سایر افراد ۲۱٪ به علاوه ۲۵۰ هزار تومان افزایش داشت؛ یعنی، حقوق ردیف ۱ تا ۵ جدول به حدود ۷۰.۸۰۰.۰۰۰ ریال می‌رسید و حقوق ردیف ۶ تا ۱۹ با افزایش ۲۱٪ به اضافه ۲۵۰ هزار تومان همراه بود. حواستان باشد که اعداد مندرج در جدول بر اساس ریال و بر مبنای اطلاعات سال ۱۴۰۲ است.

ردیف حقوق ماهانه سال ۱۴۰۰ (ریال) حقوق ماهانه سال ۱۴۰۱ (ریال) میزان افزایش ۱۴۰۰ به ۱۴۰۱ حقوق ماهانه سال ۱۴۰۱ (ریال) حقوق ماهانه سال ۱۴۰۲* (ریال) میزان افزایش ۱۴۰۱ به ۱۴۰۲
۱ ۳۵,۰۰۰,۰۰۰ ۵۵,۸۰۰,۰۰۰ ۵۹.۴% ۵۵,۸۰۰,۰۰۰ ۷۰,۸۰۰,۰۰۰ ۲۷٪
۲ ۳۷,۰۰۰,۰۰۰ ۵۵,۸۰۰,۰۰۰ ۵۰.۸% ۵۵,۸۰۰,۰۰۰ ۷۰,۸۰۰,۰۰۰ ۲۷٪
۳ ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ۵۵,۸۰۰,۰۰۰ ۳۹.۵% ۵۵,۸۰۰,۰۰۰ ۷۰,۸۰۰,۰۰۰ ۲۷٪
۴ ۴۳,۰۰۰,۰۰۰ ۵۵,۸۰۰,۰۰۰ ۲۹.۸% ۵۵,۸۰۰,۰۰۰ ۷۰,۸۰۰,۰۰۰ ۲۷٪
۵ ۴۶,۰۰۰,۰۰۰ ۵۷,۱۰۰,۰۰۰ ۲۴,۱% ۵۷,۱۰۰,۰۰۰ ۷۰,۸۰۰,۰۰۰ ۲۷٪
۶ ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ۶۱,۵۰۰,۰۰۰ ۲۳ ۶۱,۵۰۰,۰۰۰ ۷۶,۹۱۵,۰۰۰ ۲۱٪+۲,۵۰۰,۰۰۰
۷ ۵۵,۰۰۰,۰۰۰ ۶۷,۰۰۰,۰۰۰ ۲۱.۸% ۶۷,۰۰۰,۰۰۰ ۸۳,۵۷۰,۰۰۰ ۲۱٪+۲,۵۰۰,۰۰۰
۸ ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ۷۲,۵۰۰,۰۰۰ ۲۰.۸% ۷۲,۵۰۰,۰۰۰ ۹۰,۲۲۵,۰۰۰ ۲۱٪+۲,۵۰۰,۰۰۰
۹ ۶۵,۰۰۰,۰۰۰ ۷۸,۰۰۰,۰۰۰ ۲۰% ۷۸,۰۰۰,۰۰۰ ۹۶,۸۸۰,۰۰۰ ۲۱٪+۲,۵۰۰,۰۰۰
۱۰ ۷۰,۰۰۰,۰۰۰ ۸۳,۵۰۰,۰۰۰ ۱۹.۳% ۸۳,۵۰۰,۰۰۰ ۱۰۳,۵۳۵,۰۰۰ ۲۱٪+۲,۵۰۰,۰۰۰
۱۱ ۷۵,۰۰۰,۰۰۰ ۸۹,۰۰۰,۰۰۰ ۱۸.۷% ۸۹,۰۰۰,۰۰۰ ۱۱۰,۱۹۰,۰۰۰ ۲۱٪+۲,۵۰۰,۰۰۰
۱۲ ۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ۹۴,۵۰۰,۰۰۰ ۱۸.۱% ۹۴,۵۰۰,۰۰۰ ۱۱۶,۸۴۵,۰۰۰ ۲۱٪+۲,۵۰۰,۰۰۰
۱۳ ۸۵,۰۰۰,۰۰۰ ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۷.۶% ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۲۳,۵۰۰,۰۰۰ ۲۱٪+۲,۵۰۰,۰۰۰
۱۴ ۹۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۰۵,۵۰۰,۰۰۰ ۱۷.۲% ۱۰۵,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۰,۱۵۵,۰۰۰ ۲۱٪+۲,۵۰۰,۰۰۰
۱۵ ۹۵,۰۰۰,۰۰۰ ۱۱۱,۰۰۰,۰۰۰ ۱۶.۸% ۱۱۱,۰۰۰,۰۰۰ ۱۳۶,۸۱۰,۰۰۰ ۲۱٪+۲,۵۰۰,۰۰۰
۱۶ ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۱۱,۶۵۰,۰۰۰ ۱۶.۵% ۱۱۱,۶۵۰,۰۰۰ ۱۳۷,۵۹۶,۵۰۰ ۲۱٪+۲,۵۰۰,۰۰۰
۱۷ ۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۲۱,۰۰۰,۰۰۰ ۱۰% ۱۲۱,۰۰۰,۰۰۰ ۱۴۸,۹۱۰,۰۰۰ ۲۱٪+۲,۵۰۰,۰۰۰
۱۸ ۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۳۲,۰۰۰,۰۰۰ ۱۰% ۱۳۲,۰۰۰,۰۰۰ ۱۶۲,۲۲۰,۰۰۰ ۲۱٪+۲,۵۰۰,۰۰۰
۱۹ ۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۵۴,۰۰۰,۰۰۰ ۱۰% ۱۵۴,۰۰۰,۰۰۰ ۱۸۸,۸۴۰,۰۰۰ ۲۱٪+۲,۵۰۰,۰۰۰

نکته: طبق بخشنامه فیش حقوقی تامین اجتماعی بازنشستگان ۱۴۰۳، حداقل حقوق حقوق ماهیانه بازنشستگان تامین اجتماعی حدود ۱۰ میلیون تومان یعنی با افزایش ۳۵٪ در نظر گرفته شده است. جدول فیش حقوقی تامین اجتماعی ۱۴۰۳ هنوز منتشر نشده است. به محض انتشار این جدول، اطلاعات بالا به‌روزرسانی خواهد شد.

مشمولان دریافت فیش حقوقی تامین اجتماعی مستمری

مشمولان دریافت فیش حقوقی تامین اجتماعی بازنشستگی همان‌هایی هستند که در زمان شاغل بودن خود حق‌بیمه را پرداخته‌اند؛ اما، محدودیت‌هایی برای مشمولیت وجود دارد. محدودیت سابقه پرداخت حق‌بیمه و محدودیت سن برای مشمولان دریافت فیش حقوقی مستمری بگیران تامین اجتماعی وجود دارد. در ادامه، این محدودیت‌ها را مشاهده می‌کنید:

مشمولان دریافت فیش حقوقی تامین اجتماعی

اگر شما مشمول قوانین بالا باشید، امکان بازنشستگی تامین اجتماعی را دارید. هنگامی که درخواست بازنشستگی تامین اجتماعی را می‌دهید، امکان مشاهده فیش حقوقی خود را از روش‌های متنوع دارید. ما در ادامه روش‌های دریافت فیش حقوقی بازنشستگان از طریق کد ملی را آورده‌ایم تا کار شما را راحت کنیم؛ کافیست، روش‌ها را مشاهده کنید سپس بهترین روش را از میان آنها انتخاب کنید.

روش‌های دریافت فیش حقوقی بازنشستگان

هنگامی که شما برای بازنشسته شدن درخواست می‌دهید، اولین اقدامی که پس از آن باید انجام دهید، مشاهده فیش حقوقی مستمری بگیران تامین اجتماعی است که جزئیات آن شامل پرداخت‌های انجام شده و کسر پرداخت را بدانید.

حتما می‌دانید زمانی که شاغل هستید، باید فیش حقوقی خود را از سازمان محل اشتغال خود بخواهید؛ اما، زمانی که بازنشسته هستید، باید فیش حقوقی خود را از سازمان تامین اجتماعی که حقوق شما را پرداخت می‌کند بخواهید. در نتیجه، باید روش‌های دسترسی به سامانه فیش حقوقی مستمری بگیران را بشناسید تا از سازمان تامین اجتماعی فیش حقوقی خود را بگیرید؛ بنابراین، ما این روش‌ها را برای شما معرفی و بررسی می‌کنیم:

دریافت فیش حقوقی بازنشستگان تامین اجتماعی از طریق کد ملی با پیشخوان۲۴

پیشخوان۲۴ سامانه‌ی جامع استعلام و پرداخت است که خدمات متنوعی را ارائه می‌دهد. این خدمات شامل خدمات اجتماعی، خدمات مالی، خدمات خودرویی و موتوری، خدمات استعلام و پرداخت قبوض و … است. مشاهده فیش حقوقی بازنشستگان تامین اجتماعی پیشخوان۲۴ در سایت و اپلیکیشن فراهم شده است تا رضایت شما را بیش از پیش جلب کند.

دریافت فیش حقوقی بازنشستگان تامین اجتماعی از طریق کد ملی از پیشخوان۲۴

شما باید خدمات دریافت فیش حقوقی تامین اجتماعی را انتخاب کنید؛ سپس، کد ملی و رمز عبور را در کادرهای خالی وارد کنید. شما می‌توانید اطلاعات کد ملی و رمز عبور خود را که در پیشخوان۲۴ ذخیره شده است، نامگذاری کنید تا در مراجعات بعدی راحت‌تر باشید. در ضمن، شما می‌توانید نتیجه‌ی استعلام خود را بارها و بارها در بخش سوابق پروفایل کاربری پیشخوان۲۴ مشاهده کنید. در ادامه، سایر مزایای استفاده از این سامانه را خواهیم دید:

  • دریافت فیش حقوقی بازنشستگان تامین اجتماعی از طریق کد ملی
  • نمایش جزئیات فیش حقوقی مستمری بگیران تامین اجتماعی
  • ذخیره اطلاعات و نام‌گذاری اطلاعات برای ورود راحت‌تر
  • نگهداری سوابق استعلام در پروفایل کاربری
  • امکان استفاده از سایر خدمات
  • و …

گرفتن فیش حقوقی مستمری بگیران از اپلیکیشن تامین اجتماعی

سازمان تامین اجتماعی امکان دسترسی به فیش حقوقی مستمری بگیران سازمان تامین اجتماعی را از طریق اپلیکیشن آن با نام «تامین من» فراهم کرده است تا مراجعات حضوری را به حداقل برساند. اگر تمایل به دریافت فیش حقوقی بازنشستگان از طریق کد ملی دارید؛ کافیست، گزینه‌ی «دریافت فیش حقوقی» را انتخاب کنید. شما باید کد ملی را به همراه رمز عبور وارد کنید تا فیش حقوقی را مشاهده کنید. در ضمن، شما می‌توانید از تمام خدمات تامین اجتماعی را در اپلیکیشن تامین من استفاده کنید؛ اما، دسترسی به سایر خدمات استعلام و پرداخت مانند خدمات مالی، خدمات خودرویی و موتوری و خدمات استعلام و پرداخت قبوض که در پیشخوان۲۴ فراهم شده است، ندارید.

دریافت فیش حقوقی تامین اجتماعی از سایت تامین اجتماعی

شما می‌توانید از سایت تامین اجتماعی در کنار اپلیکیشن تامین من برای دریافت فیش حقوقی بازنشستگان تامین اجتماعی از طریق کد ملی استفاده کنید. ابتدا، باید وارد سایت به نشانی www.tamin.ir شوید؛ سپس، گزینه‌ی ورود/ثبت‌نام را بزنید.اگر رمز عبور خود را فراموش کرده اید، صفحه فراموشی و بازیابی گذرواژه تامین اجتماعی را مطالعه کنید. شما باید از فهرست خدمات گزینه‌ی فیش حقوقی مستمری بگیران را انتخاب کنید؛ سپس، سال، ماه و نوع پرداخت (ماهانه) را مشخص کنید. حواستان باشد که کادر شماره مستمری را دست نزنید؛ چون، خودکار است. در نهایت، گزینه‌ی جستجو را بزنید تا فیش حقوقی تامین اجتماعی‌تان را مشاهده کنید. نکته‌ی حائز اهمیت اینجاست که شما می‌توانید فیش را دانلود کنید تا نگهداری کنید.

دریافت فیش حقوقی مستمری بگیران با کد دستوری

اگر به هر دلیل دسترسی به اینترنت ندارید، امکان استفاده از روش‌های بالا را ندارید؛ بنابراین، باید از روش کد دستوری استفاده کنید. شما باید کد دستوری #۱۴۲۰*۴* را در بخش شماره‌گیر تلفن همراه خود وارد کنید. شما باید گزینه‌ی استعلام‌ها را انتخاب کنید؛ سپس، کد ملی خود را وارد کنید تا فیش حقوقی تامین اجتماعی را مشاهده کنید.

سازمان تامین اجتماعی فیش حقوقی

ثبت نام در سامانه فیش حقوقی مستمری بگیران تامین اجتماعی

همانطور که مشاهده کردید، شما برای دریافت فیش حقوقی بازنشستگان تامین اجتماعی از طریق کد ملی نیاز به رمز عبور دارید. این رمز عبور همان رمزی است که موقع ثبت‌نام در سامانه تامین اجتماعی انتخاب کرده‌اید. اگر رمز عبور ندارید؛ یعنی، باید برای دریافت فیش تامین اجتماعی در سامانه آن ثبت‌نام کنید. ما در ادامه روش ثبت‌نام در سامانه فیش حقوقی مستمری بگیران تامین اجتماعی آورده‌ایم:

اکنون، شما در سامانه فیش حقوقی مستمری بگیران ثبت‌نام کرده‌اید؛ کافیست، رمز عبور خود را یادداشت کنید تا از روش‌هایی که معرفی شد، اقدام به دریافت فیش حقوقی بازنشستگان تامین اجتماعی از طریق کد ملی کنید.

ثبت نام در سامانه فیش حقوقی مستمری بگیران

بازیابی رمز عبور در سامانه فیش حقوقی مستمری بگیران تامین اجتماعی

اگر رمز عبور خود را فراموش کردید، نگران نباشید؛ کافیست، مجدد وارد سایت به نشانی www.tamin.ir یا وارد اپلیکیشن با نام تأمین من شوید. در ادامه، گزینه‌ی فراموشی رمز عبور را انتخاب کنید. نکته‌ی حائز اهمیت اینجاست که اگر شما از پیشخوان۲۴ برای مشاهده فیش حقوقی مستمری بگیران تامین اجتماعی استفاده کنید، اطلاعات ورود شما شامل کد ملی و رمز عبور ذخیره‌سازی و نام‌گذاری می‌شود؛ بنابراین، هرگز آن را فراموش نمی‌کنید که نیاز به بازیابی رمز عبور داشته باشید.

جمع‌بندی…

ما در این مطلب به معرفی و بررسی روش‌های دریافت فیش حقوقی بازنشستگان تامین اجتماعی از طریق کد ملی پرداختیم. ابتدا، فیش حقوقی تأمین اجتماعی را تعریف کردیم؛ سپس، جزئیات موجود در آن را به همراه ضرورت استعلامش گفتیم. در ادامه، جدول فیش حقوقی تامین اجتماعی ۱۴۰۲ را آوردیم تا شما را از افزایش حقوق مطلع کنیم؛ سپس، مشمولان دریافت فیش حقوقی مستمری بگیران را بر اساس قوانین محدودیت سابقه پرداخت حق‌بیمه و محدودیت سن معرفی و بررسی کردیم. ما تمام روش‌های مشاهده فیش حقوقی مستمری بگیران تامین اجتماعی را توضیح دادیم تا شما بهترین آن را برگزینید؛ سپس، روش ثبت‌نام در سامانه فیش حقوقی مستمری بگیران را گفتیم تا اگر رمز عبور را ندارید، آن را بگیرید. از اینکه تا انتهای این مطلب همراه پیشخوان۲۴ بودید، متشکریم. لازم به ذکر است که دریافت فبیش حقوقی، زیرمجموعه سرویس های الکترونیکی تامین اجتماعی است؛ برای مطالعه بیشتر درباره این سرویسها، به صفحه سرویس های الکترونیکی سازمان تامین اجتماعی مراجعه کنید.

سؤالات متداول درباره فیش حقوقی بازنشستگان تامین اجتماعی

چگونه فیش حقوقی تامین اجتماعی بگیریم؟

شما می‌توانید از طریق سایت و اپلیکیشن تامین اجتماعی، فیش حقوقی خود را دریافت کنید؛ این کار از طریق سامانه‌های استعلام مانند پیشخوان 24 نیز امکان‌پذیر است.

آیا دریافت فیش حقوقی با کد ملی امکان‌پذیر است؟

بله؛ شما می‌توانید در سامانه پیشخوان 24 با وارد کردن کد ملی خود و کلمه عبور ثبت‌شده در سامانه تامین اجتماعی، فیش حقوقی‌تان را دریافت کنید.

حداقل حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی در سال ۱۴۰۳ چقدر است؟

حداقل حقوق حقوق ماهیانه بازنشستگان تامین اجتماعی حدود ۱۰ میلیون تومان در نظر گرفته شده است.

میزان افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی در سال ۱۴۰۳ چقدر است؟

میزان افزایش حقوق بازنشستگان هنوز به‌طور دقیق مشخص نیست؛ اما انتظار می‌رود بر اساس مصوبات شورای عالی کار و سازمان تامین اجتماعی، حقوق بازنشستگان حداقل بگیر به میزان ۳۵ درصد افزایش یابد.

ثبت دیدگاه
فتحعلی فلاح نژاد

خرداد

پشتیبانی پیشخوان ۲۴

درود بر شما
برای مشاهده و دریافت فیش حقوقی خود لطفا به صفحه «فیش حقوقی تامین اجتماعی» مراجعه کنید.
پیروز باشید

محمد حسن یوسفی

فیش حقوق اردبهشت

پشتیبانی پیشخوان ۲۴

سلام بر شما جناب یوسفی گرامی
برای دریافت فیش حقوقی اردیبهشت خود لطفا به صفحه «فیش حقوقی مستمری بگیران تامین اجتماعی» مراجعه فرمایید.
تندرست باشید

اسماعیل جهانگیری مقدس

دریافت شماره بیمه

پشتیبانی پیشخوان ۲۴

درود بر شما جناب جهانگیری گرامی
برای دریافت شماره بیمه تامین اجتماعی خود، لطفا به صفحه «مشاهده سوابق بیمه» مراجعه کنید.
مانا باشید

منوچهر تازیکه

فیش حقؤقی سال ۱۴۰۳

پشتیبانی پیشخوان ۲۴

سلام و احترام
برای دریافت فیش حقوقی لطفا به صفحه «دریافت فیش حقوقی تامین اجتماعی» مراجعه کنید.
شاد و سبز باشید

ابراهیم زنداستا

فیش حقوقی سال1403

پشتیبانی پیشخوان ۲۴

سلام و وقت بخیر
برای دریافت فیش حقوقی خود لطفا به صفحه «فیش حقوقی مستمری‌بگیران تامین اجتماعی» مراجعه کنید.
موفق و سبز باشید

مریم مسکنی

فیش حقوقی بازنشتگان

پشتیبانی پیشخوان ۲۴

درود و سلام سرکار خانم مسکنی
برای دریافت فیش حقوقی خود لطفا به صفحه «دریافت فیش حقوقی مستمری بگیران تامین اجتماعی» مراجعه کنید.
موفق و شاد باشید

قربانعلی جعفرپور

تنکابن

پشتیبانی پیشخوان ۲۴

سلام و احترام
برای دریافت فیش حقوقی لازم است به صفحه «دریافت فیش حقوقی تامین اجتماعی» بروید.
تندرست و سبز باشید

اشرف شریفی

ورامین

پشتیبانی پیشخوان ۲۴

سلام و احترام سرکارخانم شریفی
برای دریافت فیش حقوقی خود لطفا به صفحه «دریافت فیش حقوقی مستمری بگیران تامین اجتماعی» بروید.
مانا باشید