محتوی اصلی صفحه

افرادی هستند که هر ماه برای آن‌ها فیش حقوقی صادر می‌شود و باید با توجه به سازمانی که در آن فعالیت می‌کنند یا بازنشسته آن هستند به سامانه الکترونیکی فیش حقوقی مراجعه و آن را دریافت نمایند. به درخواست گروهی از نمایندگان کارگران این اقدام انجام شد که همه واریزی‌ها و دریافتی‌های ماهیانه کارگران و مشمولان قانون کار به حساب آن‌ها نزد بانک واریز شود تا در این حالت و بدون پرداخت دستی حقوق و دستمزد سوءاستفاده‌های احتمالی در این بخش به حداقل برسد….

فیش حقوقی سندی است که میزان مبلغ دریافتی کارمندان، کارگران و کلیه افراد شاغل را در ماه نشان می‌دهد. البته در افرادی که دارای شغل دولتی هستند رایج می‌باشد و افراد دارای شغل آزاد اکثرا از ارائه فیش حقوقی دقیق خودداری می‌کنند. رسیدگی به حقوق و دستمزد معمولا شامل فرستادن فیش پرداخت حقوق به کارمندان است. این فیش لیستی است که شامل فهرستی از کارکنان یک شرکت یا بنگاه اقتصادی می‌باشد و در اصل برای مشخص شدن مقدار پولی که به کارکنان پرداخت می‌شود، فیش حقوقی صادر می‌کنند. افراد شاغل در وزارت آموزش و پرورش فرهنگیان، کارمندان شاغل در ادارات، دانشگاه‌ها، نیرو‌های مسلح و … افرادی هستند که هر ماه برای آن‌ها فیش صادر می‌شود و افراد باید با توجه به سازمانی که در آن فعالیت می‌کنند یا بازنشسته آن هستند به سامانه الکترونیکی فیش حقوقی مراجعه و آن را دریافت نمایند. در این مقاله از پیشخوان 24 قرار است کلیات گوناگونی مثل استفاده از سامانه فیش حقوقی تامین اجتماعی، مشاهده فیش حقوقی مستمری‌بگیران و دریافت فیش بازنشستگان تامین اجتماعی با کد ملی بپردازیم.

فیش حقوقی تامین اجتماعی چیست و چه کاربردی دارد؟

به درخواست گروهی از نمایندگان کارگران این اقدام انجام شد که همه واریزی‌ها و دریافتی‌های ماهیانه کارگران و مشمولان قانون کار به حساب آن‌ها نزد بانک واریز شود تا در این حالت و بدون پرداخت دستی حقوق و دستمزد سوءاستفاده‌های احتمالی در این بخش به حداقل برسد.

قطعاً شما هم از این موضوع اطلاع دارید که بیمه شدگان سازمان تامین اجتماعی جهت دریافت مستمری بازنشستگی خود، بایستی تا به صورت ماهیانه حق بیمه خودشان را به سازمان بپردازند. با واریزی این حق بیمه و رسیدن به حداقل سابقه پرداخت پیش از دوران بازنشستگی یا رسیدن به سن مقرر آمده در قوانین تامین اجتماعی، می‌تواند مستمری بازنشستگی خود را دریافت کنند.

برطبق قانون سازمان بیمه تامین اجتماعی، تعریف بازنشستگی این طور آمده که: “بازنشستگی به معنای عدم اشتغال بیمه شده به کار به سبب رسیدن به سن بازنشستگی در این قانون”  همانطور که خودتان هم از این موضوع اطلاع دارید، پس از آن که بیمه‌شدگان سازمان تامین اجتماعی به سن یا به شرایط مقرر شده و لازم برای بازنشستگی که در ادامه مفصل به آن‌ها می‌پردازیم می‌رسند، مستمری بازنشستگی خود را دریافت می کنند.

سوابق بیمه تامین اجتماعی

دریافت حکم مستمری بگیران تامین اجتماعی

زمان دریافت فیش حقوقی تامین اجتماعی

دریافت فیش حقوقی تامین اجتماعی

در اصل به عبارت دیگر می‌شود گفت که حق بیمه‌های کسر شده از حقوق فرد در طول سال‌های اشتغال پس از دوران بازنشستگی به شکل مستمری ماهانه به افراد پرداخت می‌شود. برطبق قانون تامین اجتماعی جهت فرا رسیدن و احراز بازنشستگی دو نکته ویژه و بسیار مهم مد نظر قرار می گیرد:

1) رسیدن به سنی که در قانون مقرر شده؛ بر طبق قانون کشور ایران برای مردان شصت سال  و برای زنان پنجاه و پنج سال در نظر گرفته شده است.

2) برخوردار بودن از سنوات پرداخت حق بیمه ماهانه به مقدار مشخص شده طبق قانون

البته این قانون دارای استثنائاتی هم است. از جمله آن که اگر فردی سی سال تمام برخوردار از سابقه پرداخت حق بیمه تامین اجتماعی باشد، و این در حالتی باشد که سن مردان به پنجاه سالگی و سن زنان به چهل و پنج سالگی رسیده باشد، این توانایی را دارند تا تقاضای بازنشستگی کنند. همین طور افرادی که دارای 35 سال سابقه پرداخت حق بیمه باشند، این پیش برفرض برایشان در نظر گرفته شده است که بدون داشتن شرایط سنی بازنشست شوند.

فیش مستمری بازنشستگی از لحظه‌ای محاسبه و پرداخت می‌گردد که سازمان بیمه تامین اجتماعی، ترک کار بیمه شدگان را به کارفرمای ایشان اعلام نماید. لازم به ذکر است، درباره افرادی که کارفرما ندارند یا این که جزء مشاغل آزاد یا حتی بیمه شدگان اختیاری قرار می‌گیرند، مستمری بازنشستگی آن‌ها از زمانی پرداخت خواهد شد که بازنشستگی آن‌ها مورد تایید شعبه بیمه تامین اجتماعی قرار بگیرد.

پس از شروع پرداخت مستمری، بازنشستگان اگر تمایل داشته باشند می‌توانند، فیش خود را بر روی سامانه تامین اجتماعی استعلام کرده و پرینت بگیریند. اما پیش از این کار ابتدا لازم است که در سامانه تامین اجتماعی ثبت نام  کنند. در ادامه شما را با مراحل دریافت فیش حقوقی آشنا می‌شویم.

سوابق بیمه تامین اجتماعی پیشخوان

فیش حقوقی شامل چه مواردی است؟

فیش‌های حقوقی شامل اطلاعات نام برده در زیر هستند.


به توضیح مختصری از عناوین گنجانده شده در فیش حقوقی تامین اجتماعی 1400 خواهیم پرداخت:

🔍 حقوق مبنا

مبلغی است که افراد مختلف با توجه به گروه شغلی مربوطه با توجه به مبلغ تعیین شده از سوی دولت (طی یک جدول به طور سالیانه) دریافت می‌کنند.

🔍 افزایش سنواتی

مبلغی است که بر اساس حقوق سال قبل و از طریق نتایج ارزشیابی سالانه قابل محاسبه می‌باشد.

🔍 فوق‌العاده شغل

مبلغی است که با توجه به مدرک تحصیلی و نوع شغل تعیین می‌گردد. به طور مثال افراد شاغلی که مدرک تحصیلی بالاتری نسبت به دیگر همکاران خود دارند درصدی افزایش حقوق دارند.

🔍 فوق‌العاده شغل

مبلغی است که با توجه به مدرک تحصیلی و نوع شغل افراد شاغل تعیین می‌شود.

🔍 فوق‌العاده سختی شرایط محیط کار

مبلغی است که با توجه به حقوق مبنا و شرایط کاری افراد مختلف بسته به شرایطی که در آن به ایفای شغل می‌پردازند متفاوت می‌باشد.

🔍 فوق‌العاده محرومیت از تسهیلات زندگی

مبلغی است که با توجه به حقوق مبنای گروه‌های شغلی و با توجه به درجه محرومیت از تسهیلات زندگی باتوجه به محل زندگی در مناطق و شهرستان‌های مختلف متفاوت می‌باشد.

🔍 فوق‌العاده محل خدمت

مبلغی است که با توجه به حقوق مبنا و در صورت انتقال محل کار از یک شهرستان به شهرستان دیگر به افراد پرداخت می‌شود.

🔍 فوق‌العاده محرومیت از روستا

مبلغی است که بر اساس یک جدول خاص و با توجه به درجه روستا، گروه و مدرک تحصیلی مشخص می‌گردد.

🔍 فوق‌العاده جذب مناطق محروم

مبلغی است که به افراد شاغل در مناطق محروم پرداخت می‌گردد.
میزان این پرداختی برای افراد غیر بومی شاغل در این مناطق 5٪‏ بیشتر است.

سوابق بیمه تامین اجتماعی + حکم بیمه

🔍 فوق‌العاده جذب مشاغل

مبلغی است که با توجه به درصد تعیین شده، از طریق فرمول (فوق‌العاده شغل+افزایش سنواتی+حقوق مبنا) تعیین می‌گردد.

🔍 فوق‌العاده ویژه

مبلغی است که ازطریق فرمول (فوق‌العاده جذب+فوق‌العاده شغل+افزایش سنواتی+حقوق مبنا) محاسبه و به افرادی که مشمول آن می‌باشند پرداخت می‌شود.

🔍 حداقل دریافتی

در صورتی که مبلغ حقوق و فوق‌العاده دریافتی در هرساله به میزان مبلغ تعیین شده تحت عنوان حداقل حقوق توسط وزارت کار یا دولت نرسد، مابه‌التفاوت آن تحت عنوان حداقل دریافتی به افراد پرداخت می‌شود.

سوابق بیمه تامین اجتماعی و ارزش سهام عدالت

🔍 کمک هزینه عائله‌مندی

مبلغی است که به افراد شاغل متأهل به صورت ماهیانه پرداخت می‌شود.

🔍 کمک هزینه اولاد

به افراد شاغل خانم یا آقا دارای حداکثر دو فرزند (ممکن است بیشتر هم باشد) این مبلغ به عنوان کمک هزینه پرداخت می‌شود.

🔍 فوق‌العاده برجستگی

10 تا 20 درصد از حقوق مبنای افراد شاغلی که بالاترین نمره ارزشیابی را کسب نموده‌اند به مدت یکسال قابل پرداخت می‌باشد.

افزایش حقوق بازنشتگان و سوابق بیمه تامین

جدول فیش حقوقی تامین اجتماعی شاغلین در سال 1400

فیش حقوقی مستمری بگیران

در جدول افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی، به تفاوت فیش حقوقی بازنشستگان در سال 1399 و 1400 پرداخته‌ایم. همچنین می‌توانید شاهد میزان افزایش حقوق بازنشتگان تامین اجتماعی در سال جدید باشید.

لینک مستقیم سوابق بیمه تامین اجتماعی

احکام جدید بازنشستگان کشوری، در جدول زیر آمده است:

ردیف شرح ۱۳۹۹ ۱۴۰۰
۱ حداقل دستمزد روزانه ۶۳۶,۸۰۹ ۸۸۵,۱۶۵
۲ حداقل دستمزد ماهیانه ۱۹,۱۰۴,۲۷۰ ۲۶,۵۵۴,۹۵۰
۳ حق مسکن ماهیانه ۳,۰۰۰,۰۰۰ ۴,۵۰۰,۰۰۰
۴ حق بن نقدی (کمک هزینه اقلام مصرفی) ۴,۰۰۰,۰۰۰ ۶,۰۰۰,۰۰۰
۵ حق اولاد (یک فرزند) ۱,۹۱۰,۴۲۷ ۲,۶۵۵,۴۹۵
۶ حق اولاد (دو فرزند) ۳,۸۲۰,۸۵۴ ۵,۳۱۰,۹۸۴
۷ حق سنوات ماهانه(شرط: داشتن حداقل یک سال سابقه کار) ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۴۰۰,۰۰۰
۸ مجموعه دریافتی افراد مجرد (بدون سابقه کار) ۲۶,۱۰۴,۲۷۰ ۳۷,۰۵۴,۹۵۰
۹ مجموعه دریافتی افراد متاهل با یک فرزند (بدون سابقه کار) ۲۸,۰۱۴,۶۹۷ ۳۹,۷۱۰,۴۴۵
۱۰ مجموعه دریافتی افراد متاهل با دو فرزند (بدون سابقه کار) ۲۹,۹۲۵,۱۲۴ ۴۲,۳۶۵,۹۴۰

نمونه فیش حقوقی تامین اجتماعی

به عنوان حسن ختام این مقاله از پیشخوان 24 در پایان، برای مشاهده فیش حقوقی بازنشستگان، تصویر یک نمونه از آن را در زیر آورده‌ایم. ما قصد داشتیم تا با مراحل گفته شده در این مطلب، بتوانیم شما را در کوتاه‌ترین زمان ممکن و بدون دردسر اضافی به مقصودتان برسانیم. در نظر داشته باشید که همانطورکه گفته شد، اگر به هر دلیلی نتوانستید از طریق مراحل غیر‌حضوری بالا، موفق به دریافت فیش بشوید، می‌توانید با مراجعه حضوری به یکی از کارزاری‌ها یا دفاتر رسمی تامین اجتماعی، فیش حقوقی خود را تهیه نمایید.

مزایای بیمه تامین اجتماعی پیشخوان

تصویر زیر نیز در واقع، نمونه‌ای از یک فیش حقوقی است که ارکان آن پیشتر در جدول بالا فهرست شده است:

نمونه فیش حقوقی تامین اجتماعی

روش‌های دریافت فیش حقوق بارنشستگان و مستمری بگیران

بازنشستگان و مستمری بگیران سازمان می توانند با بهره‌گرفتن از روش‌های زیر، جهت اقدام به دریافت فیش حقوقی بازنشستگی تامین اجتماعی، عمل نمایند:

🔹  از طریق اپلیکیشن پیشخوان 24

🔹 ورود به سامانه دریافت فیش و احکام بازنشستگان تأمین اجتماعی

🔹  از طریق نرم افزار فیش حقوقی تأمین اجتماعی

🔹 کد دستوری USSD

🔹 مراجعه حضوری

🔹 برنامه کاریار

برای یادگیری از مراحل استفاده این روش‌ها مقاله رو به را بخوانید: مراحل مشاهده سوابق بیمه تامین اجتماعی

دریافت گذرواژه فیش حقوقی تامین اجتماعی

همان طور که در تصویر زیر می‌بینید، با وارد کردن مشخصات خود نظیر کدملی، شماره تلفن همراه و مشخصات شناسنامه می‌توانید در سایت سازمان ثبت نام کنید و گذرواژه ورود دریافت نمایید.

در یافت فیش حقوقی با کدملی

نکته: برای بازیابی رمز عبور فراموش شده هم باید از کدملی و شماره تلفنتان کمک بگیرید. بعد از وارد کردن کد ملی و شماره موبایل خود، پیامکی به شما ارسال می‌شود. این پیامک رمز عبور مجدد شماست. 

بازیابی گذرواژه سازمان تامین اجتماعی

برای این امر باید وارد بخش “فراموشی گذر واژه” شوید.

بازیابی رمز عبور برای دریافت فیش حقوقی

همان طور که ملاحظه می‌نمایید، با وارد کردن کد ملی و روش بازنشانی گذرواژه (پیامک یا سوالات امنیتی)، سایت به شما گذرواژه جدید می‌دهد.

دریافت رمز عبور سازمان تامین اجتماعی

بعد از مشخص کردن روش دریافت گذرواژه ( پیامک یا سوالات امنیتی) موفق به دریافت رمز عبور جدید می‌شوید.

 دریافت فیش حقوقی تامین اجتماعی با پیشخوان 24    

دریافت فیش حقوقی تامین اجتماعی با پیشخوان24

یکی از روش‌هایی که می‌توانید به راحتی به کمک آن فیش تهیه نمایید، استفاده از پیشخوان 24 است. تا چندی پیش، اغلب افراد برای دریافت فیش بازنشستگان تامین اجتماعی، مجبوربودند تا به سازمان تامین اجتماعی رجوع کنند و از طریق سازمان، اقدام به دریافت فیش کنند.

سوابق بیمه تامین اجتماعی با کارت ملی

اما بعد از اینکه خدمات الکترونیکی تا حدودی در ادارات و سازمان‌ها نهادینه شد، سازمان تامین اجتماعی هم خود را ملزم به این دانست تا یک سری از خدمات خود را به صورت اینترنتی ارائه دهد.

از آنجایی که ممکن است رفتن به سایت و استعلام از طریق درگاه اصلی خود سازمان تا حدودی برای افراد سخت باشد و یک روند فرسایشی را شامل شود، پیشخوان 24 به صورتی کاملا رایگان، آسان و فوق‌العاده سریع این امکان را فراهم کرده است که بتوانیدفیش را تهیه نمایید

از آن جایی که دریافت فیش حقوقی بازنشستگان تامین اجتماعی از طریق کد ملی صورت می‌پذیرد، بایستی تا شماره کدملی را در تمامی روش‌های ارائه شده به یاد داشته باشید.

مراحل دریافت:

1 ) ابتدا اپلیکیشن را از کافه بازار، گوگل پلی یا سایت پیشخوان24 دانلود کنید.

     دانلود از گوگل پلی

    دانلود از کافه بازار

    دانلود مستقیم

2 ) برنامه را بازکنید و با وارد کردن شماره موبایل خود، منتظر کدی باشید که برای ورود به برنامه برایتان ارسال می‌شود.

3 ) بعد از ارسال شدن کد، وارد برنامه می‌شوید.

4 ) حالا طبق تصویر زیر روی گزینه‌ای که با فلاش قرمز مشخص شده است، کلیک نمایید.

فیش حقوقی مستمری بگیران با پیشخوان 24

 

5 ) همان طور که در تصویر زیر می‌بینید، صفحه جدیدی که برای شما باز می‌شود از شما درخواست می‌کند که با وارد کردن کدملی و رمز ورود، فیش حقوقی تامین اجتماعی شاغلین را دریافت کنید.

نرم افزار فیش حقوقی تامین اجتماعی

6) بعد از وارد کردن کدملی و رمز ورود، کادر سبز رنگ استعلام را بزنید.

لینک: سوابق بیمه تامین اجتماعی و بیمه سلامت

7 ) اکنون شما موفق به دریافت فیش حقوقی بازنشسته تامین اجتماعی شده‌اید!

نکته: اگر پیش‌تر نسبت به ثبت نام در سامانه تامین اجتماعی اقدام نکرده‌اید، ابتدا بایستی که در این سامانه نام نویسی کنید و گذر واژه فیش حقوقی تامین اجتماعی (رمز ورود) دریافت نمایید.