اگر در دسته‌ی بازنشستگان تامین اجتماعی باشید، باید روش‌های دریافت فیش حقوقی بازنشستگان تامین اجتماعی از طریق کد ملی را بدانید تا از جزئیات پرداخت‌های انجام شده و کسری‌ها مطلع باشید به خصوص زمانی که موضوع جذاب افزایش حقوق سالانه در میان است…

اگر در دسته‌ی بازنشستگان تامین اجتماعی باشید، حتما دست‌کم یک بار برایتان پیش آمده است که نیاز به دریافت فیش حقوقی تامین اجتماعی‌تان داشته باشید. تا چندی پیش، دسترسی به فیش حقوقی تنها یک روش داشت، شما باید به صورت حضوری برای دریافت آن اقدام می‌کردید؛ اما، در حال حاضر، دسترسی به فیش حقوقی روش‌های متفاوتی دارد که شما می‌توانید از میان آنها بهترین‌شان را انتخاب کنید. ما در ادامه تمام روش‌های دریافت فیش حقوقی مستمری بگیران تامین اجتماعی را معرفی و بررسی کرده‌ایم؛ همچنین، تمام پیش‌نیازها برای کار با سامانه فیش حقوقی مستمری بگیران تامین اجتماعی را گفته‌ایم. در نتیجه، با ما در این مطلب از پیشخوان۲۴ همراه باشید.

فیش حقوقی تامین اجتماعی چیست؟

پیش از اینکه بخواهیم فیش حقوقی تامین اجتماعی را تعریف کنیم، باید معنای فیش حقوقی را بگوییم. فیش حقوقی یک نوع سند معتبر است که جزئیات حقوق شما را نشان می‌دهد. همه‌ی افراد شاغل باید فیش حقوقی داشته باشند تا از جزئیات حقوق خود مطلع باشند؛ اما، آیا فقط افراد شاغل فیش حقوقی دارند؟ آیا افراد بازنشسته فیش حقوقی ندارند؟

گاهی برخی از افراد در زمان بازنشستگی فیش حقوقی دارند. بازنشستگان بیمه تامین اجتماعی از دسته‌ی افرادی هستند که در زمان شاغل بودن حق‌بیمه پرداخته‌اند که در زمان بازنشسته شدن فیش حقوق بگیرند؛ البته، باید بگوییم که این موضوع قوانینی دارد که فقط برخی از افراد مشمول آن هستند. در ادامه، جزئیات موجود در فیش حقوقی تامین اجتماعی مستمری بگیران را آورده‌ایم؛ سپس، مشمولان دریافت فیش حقوقی تامین اجتماعی را بر اساس قوانین معرفی و بررسی کرده‌ایم.

جزئیات فیش حقوقی مستمری بگیران تامین اجتماعی

جزئیات موجود در فیش حقوقی تامین اجتماعی شامل بخش‌های اصلی و فرعی است. بخش‌های اصلی فیش حقوقی شامل پرداخت‌های انجام شده، کسر پرداخت، خالص پرداختی و اطلاعات شخصی است که هر کدام شامل بخش‌های فرعی است. در ادامه، همه‌ی بخش‌ها را معرفی و بررسی کرده‌ایم:

جزئیاتفیش حقوقی تامین اجتماعی

جدول فیش حقوقی تامین اجتماعی ۱۴۰۲

جدول افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی را از سال ۱۴۰۰ به سال ۱۴۰۱ اورده‌ایم؛ اما، خوب است بدانید که نحوه افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی در سال ۱۴۰۲ کمی متفاوت است. حقوق حداقل‌بگیران ۲۷٪ افزایش و حقوق سایر افراد ۲۱٪ به علاوه ۲۵۰ هزار تومان افزایش خواهد داشت؛ یعنی، حقوق ردیف ۱ تا ۵ جدول به ۷۰.۸۰۰.۰۰۰ می‌رسد سپس حقوق ردیف ۶ تا ۱۹ با افزایش ۲۱٪ به اضافه ۲۵۰ هزار تومان همراه خواهد بود. حواستان باشد که اعداد مندرج در جدول بر اساس ریال است.

ردیف حقوق ماهانه سال ۱۴۰۰ (ریال) حقوق ماهانه سال ۱۴۰۱ (ریال) میزان افزایش ۱۴۰۰ به ۱۴۰۱ حقوق ماهانه سال ۱۴۰۱ (ریال) حقوق ماهانه سال ۱۴۰۲* (ریال) میزان افزایش ۱۴۰۱ به ۱۴۰۲
۱ ۳۵,۰۰۰,۰۰۰ ۵۵,۸۰۰,۰۰۰ ۵۹.۴% ۵۵,۸۰۰,۰۰۰ ۷۰,۸۰۰,۰۰۰ ۲۷٪
۲ ۳۷,۰۰۰,۰۰۰ ۵۵,۸۰۰,۰۰۰ ۵۰.۸% ۵۵,۸۰۰,۰۰۰ ۷۰,۸۰۰,۰۰۰ ۲۷٪
۳ ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ۵۵,۸۰۰,۰۰۰ ۳۹.۵% ۵۵,۸۰۰,۰۰۰ ۷۰,۸۰۰,۰۰۰ ۲۷٪
۴ ۴۳,۰۰۰,۰۰۰ ۵۵,۸۰۰,۰۰۰ ۲۹.۸% ۵۵,۸۰۰,۰۰۰ ۷۰,۸۰۰,۰۰۰ ۲۷٪
۵ ۴۶,۰۰۰,۰۰۰ ۵۷,۱۰۰,۰۰۰ ۲۴,۱% ۵۷,۱۰۰,۰۰۰ ۷۰,۸۰۰,۰۰۰ ۲۷٪
۶ ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ۶۱,۵۰۰,۰۰۰ ۲۳ ۶۱,۵۰۰,۰۰۰ ۷۶,۹۱۵,۰۰۰ ۲۱٪+۲,۵۰۰,۰۰۰
۷ ۵۵,۰۰۰,۰۰۰ ۶۷,۰۰۰,۰۰۰ ۲۱.۸% ۶۷,۰۰۰,۰۰۰ ۸۳,۵۷۰,۰۰۰ ۲۱٪+۲,۵۰۰,۰۰۰
۸ ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ۷۲,۵۰۰,۰۰۰ ۲۰.۸% ۷۲,۵۰۰,۰۰۰ ۹۰,۲۲۵,۰۰۰ ۲۱٪+۲,۵۰۰,۰۰۰
۹ ۶۵,۰۰۰,۰۰۰ ۷۸,۰۰۰,۰۰۰ ۲۰% ۷۸,۰۰۰,۰۰۰ ۹۶,۸۸۰,۰۰۰ ۲۱٪+۲,۵۰۰,۰۰۰
۱۰ ۷۰,۰۰۰,۰۰۰ ۸۳,۵۰۰,۰۰۰ ۱۹.۳% ۸۳,۵۰۰,۰۰۰ ۱۰۳,۵۳۵,۰۰۰ ۲۱٪+۲,۵۰۰,۰۰۰
۱۱ ۷۵,۰۰۰,۰۰۰ ۸۹,۰۰۰,۰۰۰ ۱۸.۷% ۸۹,۰۰۰,۰۰۰ ۱۱۰,۱۹۰,۰۰۰ ۲۱٪+۲,۵۰۰,۰۰۰
۱۲ ۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ۹۴,۵۰۰,۰۰۰ ۱۸.۱% ۹۴,۵۰۰,۰۰۰ ۱۱۶,۸۴۵,۰۰۰ ۲۱٪+۲,۵۰۰,۰۰۰
۱۳ ۸۵,۰۰۰,۰۰۰ ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۷.۶% ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۲۳,۵۰۰,۰۰۰ ۲۱٪+۲,۵۰۰,۰۰۰
۱۴ ۹۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۰۵,۵۰۰,۰۰۰ ۱۷.۲% ۱۰۵,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۰,۱۵۵,۰۰۰ ۲۱٪+۲,۵۰۰,۰۰۰
۱۵ ۹۵,۰۰۰,۰۰۰ ۱۱۱,۰۰۰,۰۰۰ ۱۶.۸% ۱۱۱,۰۰۰,۰۰۰ ۱۳۶,۸۱۰,۰۰۰ ۲۱٪+۲,۵۰۰,۰۰۰
۱۶ ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۱۱,۶۵۰,۰۰۰ ۱۶.۵% ۱۱۱,۶۵۰,۰۰۰ ۱۳۷,۵۹۶,۵۰۰ ۲۱٪+۲,۵۰۰,۰۰۰
۱۷ ۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۲۱,۰۰۰,۰۰۰ ۱۰% ۱۲۱,۰۰۰,۰۰۰ ۱۴۸,۹۱۰,۰۰۰ ۲۱٪+۲,۵۰۰,۰۰۰
۱۸ ۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۳۲,۰۰۰,۰۰۰ ۱۰% ۱۳۲,۰۰۰,۰۰۰ ۱۶۲,۲۲۰,۰۰۰ ۲۱٪+۲,۵۰۰,۰۰۰
۱۹ ۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۵۴,۰۰۰,۰۰۰ ۱۰% ۱۵۴,۰۰۰,۰۰۰ ۱۸۸,۸۴۰,۰۰۰ ۲۱٪+۲,۵۰۰,۰۰۰

نکته: جدول فیش حقوقی تامین اجتماعی ۱۴۰۲ منتشر نشده است؛ بنابراین، اعداد مرتبط با آن در جدول به صورت احتمالی بر اساس خبرهای منتشر شده محاسبه شده است؛ بنابراین، احتمال به‌روزرسانی مجدد جدول پس از انتشار جدول فیش حقوقی تامین اجتماعی ۱۴۰۲ از سوی سازمان تامین اجتماعی وجود دارد.

مشمولان دریافت فیش حقوقی تامین اجتماعی

مشمولان دریافت فیش حقوقی تامین اجتماعی همان‌هایی هستند که در زمان شاغل بودن خود حق‌بیمه را پرداخته‌اند؛ اما، محدودیت‌هایی برای مشمولیت وجود دارد. محدودیت سابقه پرداخت حق‌بیمه و محدودیت سن برای مشمولان دریافت فیش حقوقی مستمری بگیران تامین اجتماعی وجود دارد. در ادامه، این محدودیت‌ها را مشاهده می‌کنید:

مشمولان دریافت فیش حقوقی تامین اجتماعی

اگر شما مشمول قوانین بالا باشید، امکان بازنشسته شدن را دارید. هنگامی که درخواست بازنشسته شدن را می‌دهید، امکان مشاهده فیش حقوقی خود را از روش‌های متنوع دارید. ما در ادامه روش‌های دریافت فیش حقوقی بازنشستگان تامین اجتماعی از طریق کد ملی را آوریده‌ایم تا کار شما را راحت کنیم؛ کافیست، روش‌ها را مشاهده کنید سپس بهترین روش را از میان آنها انتخاب کنید.

درخواست بازنشستگی تامین اجتماعی 1400 و مطالعه کاملترین راهنمای بیمه بازنشستگی تامین اجتماعی

روش‌های دریافت فیش حقوقی بازنشستگان

هنگامی که شما برای بازنشسته شدن درخواست می‌دهید، اولین اقدامی که پس از آن باید انجام دهید، مشاهده فیش حقوقی مستمری بگیران تامین اجتماعی است که جزئیات آن شامل پرداخت‌های انجام شده و کسر پرداخت را بدانید.

حتما می‌دانید زمانی که شاغل هستید، باید فیش حقوقی خود را از سازمان محل اشتغال خود بخواهید؛ اما، زمانی که بازنشسته هستید، باید فیش حقوقی خود را از سازمان تامین اجتماعی که حقوق شما را پرداخت می‌کند بخواهید. در نتیجه، باید روش‌های دسترسی به سامانه فیش حقوقی مستمری بگیران را بشناسید تا از سازمان تامین اجتماعی فیش حقوقی خود را بگیرید؛ بنابراین، ما این روش‌ها را برای شما معرفی و بررسی می‌کنیم:

دریافت فیش حقوقی بازنشستگان تامین اجتماعی از طریق کد ملی با پیشخوان۲۴

پیشخوان۲۴ سامانه‌ی جامع استعلام و پرداخت است که خدمات متنوعی را ارائه می‌دهد. این خدمات شامل خدمات اجتماعی، خدمات مالی، خدمات خودرویی و موتوری، خدمات استعلام و پرداخت قبوض و … است. مشاهده فیش حقوقی بازنشستگان تامین اجتماعی پیشخوان۲۴ در سایت و اپلیکیشن فراهم شده است تا رضایت شما را بیش از پیش جلب کند.

دریافت فیش حقوقی بازنشستگان تامین اجتماعی از طریق کد ملی از پیشخوان۲۴

شما باید خدمات دریافت فیش حقوقی تامین اجتماعی را انتخاب کنید؛ سپس، کد ملی و رمز عبور را در کادرهای خالی وارد کنید. شما می‌توانید اطلاعات کد ملی و رمز عبور خود را که در پیشخوان۲۴ ذخیره شده است، نامگذاری کنید تا در مراجعات بعدی راحت‌تر باشید. در ضمن، شما می‌توانید نتیجه‌ی استعلام خود را بارها و بارها در بخش سوابق پروفایل کاربری پیشخوان۲۴ مشاهده کنید. در ادامه، سایر مزایای استفاده از این سامانه را خواهیم دید:

  • دریافت فیش حقوقی بازنشستگان تامین اجتماعی از طریق کد ملی
  • نمایش جزئیات فیش حقوقی مستمری بگیران تامین اجتماعی
  • ذخیره اطلاعات و نام‌گذاری اطلاعات برای ورود راحت‌تر
  • نگهداری سوابق استعلام در پروفایل کاربری
  • امکان استفاده از سایر خدمات
  • و …

گرفتن فیش حقوقی مستمری بگیران از اپلیکیشن تامین اجتماعی

سازمان تامین اجتماعی امکان دسترسی به فیش حقوقی مستمری بگیران سازمان تامین اجتماعی را از طریق اپلیکیشن آن با نام «تامین من» فراهم کرده است تا مراجعات حضوری را به حداقل برساند. اگر تمایل به دریافت فیش حقوقی بازنشستگان تامین اجتماعی از طریق کد ملی دارید؛ کافیست، گزینه‌ی «دریافت فیش حقوقی» را انتخاب کنید. شما باید کد ملی را به همراه رمز عبور وارد کنید تا فیش حقوقی را مشاهده کنید. در ضمن، شما می‌توانید از تمام خدمات تامین اجتماعی را در اپلیکیشن تامین من استفاده کنید؛ اما، دسترسی به سایر خدمات استعلام و پرداخت مانند خدمات مالی، خدمات خودرویی و موتوری و خدمات استعلام و پرداخت قبوض که در پیشخوان۲۴ فراهم شده است، ندارید.

دریافت فیش حقوقی تامین اجتماعی از سایت تامین اجتماعی

شما می‌توانید از سایت تامین اجتماعی در کنار اپلیکیشن تامین من برای دریافت فیش حقوقی بازنشستگان تامین اجتماعی از طریق کد ملی استفاده کنید. ابتدا، باید وارد سایت به نشانی www.tamin.ir شوید؛ سپس، گزینه‌ی ورود/ثبت‌نام را بزنید.اگر رمز عبور خود را فراموش کرده اید، صفحه فراموشی و بازیابی گذرواژه تامین اجتماعی را مطالعه کنید. شما باید از فهرست خدمات گزینه‌ی فیش حقوقی مستمری بگیران را انتخاب کنید؛ سپس، سال، ماه و نوع پرداخت (ماهانه) را مشخص کنید. حواستان باشد که کادر شماره مستمری را دست نزنید؛ چون، خودکار است. در نهایت، گزینه‌ی جستجو را بزنید تا فیش حقوقی تامین اجتماعی‌تان را مشاهده کنید. نکته‌ی حائز اهمیت اینجاست که شما می‌توانید فیش را دانلود کنید تا نگهداری کنید.

دریافت فیش حقوقی مستمری بگیران با کد دستوری

اگر به هر دلیل دسترسی به اینترنت ندارید، امکان استفاده از روش‌های بالا را ندارید؛ بنابراین، باید از روش کد دستوری استفاده کنید. شما باید کد دستوری #۱۴۲۰*۴* را در بخش شماره‌گیر تلفن همراه خود وارد کنید. شما باید گزینه‌ی استعلام‌ها را انتخاب کنید؛ سپس، کد ملی خود را وارد کنید تا فیش حقوقی تامین اجتماعی را مشاهده کنید.

سازمان تامین اجتماعی فیش حقوقی

ثبت نام در سامانه فیش حقوقی مستمری بگیران تامین اجتماعی

همانطور که مشاهده کردید، شما برای دریافت فیش حقوقی بازنشستگان تامین اجتماعی از طریق کد ملی نیاز به رمز عبور دارید. این رمز عبور همان رمزی است که موقع ثبت‌نام در سامانه تامین اجتماعی انتخاب کرده‌اید. اگر رمز عبور ندارید؛ یعنی، باید برای دریافت فیش حقوقی تامین اجتماعی در سامانه آن ثبت‌نام کنید. ما در ادامه روش ثبت‌نام در سامانه فیش حقوقی مستمری بگیران تامین اجتماعی آورده‌ایم:

اکنون، شما در سامانه فیش حقوقی مستمری بگیران ثبت‌نام کرده‌اید؛ کافیست، رمز عبور خود را یادداشت کنید تا از روش‌هایی که معرفی شد، اقدام به دریافت فیش حقوقی بازنشستگان تامین اجتماعی از طریق کد ملی کنید.

ثبت نام در سامانه فیش حقوقی مستمری بگیران

بازیابی رمز عبور در سامانه فیش حقوقی مستمری بگیران تامین اجتماعی

اگر رمز عبور خود را فراموش کردید، نگران نباشید؛ کافیست، مجدد وارد سایت به نشانی www.tamin.ir یا وارد اپلیکیشن با نام تأمین من شوید. در ادامه، گزینه‌ی فراموشی رمز عبور را انتخاب کنید. نکته‌ی حائز اهمیت اینجاست که اگر شما از پیشخوان۲۴ برای مشاهده فیش حقوقی مستمری بگیران تامین اجتماعی استفاده کنید، اطلاعات ورود شما شامل کد ملی و رمز عبور ذخیره‌سازی و نام‌گذاری می‌شود؛ بنابراین، هرگز آن را فراموش نمی‌کنید که نیاز به بازیابی رمز عبور داشته باشید.

جمع‌بندی…

ما در این مطلب به معرفی و بررسی روش‌های دریافت فیش حقوقی بازنشستگان تامین اجتماعی از طریق کد ملی پرداختیم. ابتدا، فیش حقوقی تأمین اجتماعی را تعریف کردیم؛ سپس، جزئیات موجود در آن را به همراه ضرورت استعلامش گفتیم. در ادامه، جدول فیش حقوقی تامین اجتماعی ۱۴۰۲ را آوردیم تا شما را از افزایش حقوق مطلع کنیم؛ سپس، مشمولان دریافت فیش حقوقی مستمری بگیران را بر اساس قوانین محدودیت سابقه پرداخت حق‌بیمه و محدودیت سن معرفی و بررسی کردیم. ما تمام روش‌های مشاهده فیش حقوقی مستمری بگیران تامین اجتماعی را توضیح دادیم تا شما بهترین آن را برگزینید؛ سپس، روش ثبت‌نام در سامانه فیش حقوقی مستمری بگیران را گفتیم تا اگر رمز عبور را ندارید، آن را بگیرید. از اینکه تا انتهای این مطلب همراه پیشخوان۲۴ بودید، متشکریم. لازم به ذکر است که دریافت فبیش حقوقی، زیرمجموعه سرویس های الکترونیکی تامین اجتماعی است؛ برای مطالعه بیشتر درباره این سرویسها، به صفحه سرویس های الکترونیکی سازمان تامین اجتماعی مراجعه کنید.

ثبت دیدگاه