حتی اگر یک روز هم سابقه کار در کارگاه یا سازمانی داشته باشید، آن یک روز می‌تواند روی افزایش حقوق شما تأثیرگذار باشد. ما در این مطلب به شما گفته‌ایم که این تأثیر چقدر است و چطور اعمال می‌شود و چگونه باید آن را استعلام بگیرید….

حتی اگر یک روز هم سابقه کار در کارگاه یا سازمانی داشته باشید، آن یک روز می‌تواند روی افزایش حقوق شما تأثیرگذار باشد؛ به همین خاطر، قرار است در این مقاله به تاثیر سابقه کار و پایه سنوات در حقوق دریافتی سال ۱۴۰۳ و جزئیات افزایش حقوق کارگران اشاره کنیم و بگوییم حداقل حقوقی که امسال خواهید گرفت، چقدر است. پیشنهاد می‌کنیم تا پایان این مقاله همراه ما باشید.

حقوق وزارت کار در سال ۱۴۰۳

حداقل حقوق کارگران در سال ۱۴۰۳، برابر با ۷ میلیون و ۱۶۶ هزار و ۱۸۴ تومان برای ماه‌های ۳۰ روزه و ۷ میلیون و ۴۰۵ هزار و ۵۶۸ تومان برای ماه‌های ۳۱ روزه است. این مبلغ با احتساب افزایش ۳۵ درصدی نسبت به حقوق کار سال ۱۴۰۲ از سوی دولت اعلام شده و بدون احتساب مزایای کارگری مانند حق مسکن و حق اولاد است.

نحوه محاسبه حقوق و دستمزد ۱۴۰۳ برای کارگران بدون سابقه کار

مانند سال‌های گذشته، قانون کار در سال ۱۴۰۳ نیز حقوق و دستمزد کارگران را بر اساس ویژگی‌هایی مانند متاهل یا مجرد بودن کارگر و نداشتن یا داشتن سابقه کار اعلام کرده است؛ با توجه به نکته، جدول حقوق و دستمزد 1403 را برای کارگران بدون سابقه کار در زیر آورده‌ایم:

جدول حقوق و دستمزد کارگران بدون سابقه کار در سال ۱۴۰۳ (ریال)
شرح ماه ۳۰ روزه ماه ۳۱ روزه
حقوق پایه (ساعتی) ۳۲۵.۸۸۴ ۳۲۵.۸۸۴
حقوق پایه (روزانه) ۲.۳۸۸.۷۲۸ ۲.۳۸۸.۷۲۸
حقوق پایه (ماهانه) ۷۱.۶۶۱.۸۴۰ ۷۴.۰۵۰.۵۶۸
کمک هزینه اقلام مصرفی خانوار (بن کارگری) ۱۴.۰۰۰.۰۰۰ ۱۴.۰۰۰.۰۰۰
حق مسکن ۹.۰۰۰.۰۰۰ ۹.۰۰۰.۰۰۰
پایه سنوات ۰ ۰
حق اولاد برای هر فرزند ۷.۱۶۶.۱۸۴ ۷.۱۶۶.۱۸۴
حق عائله‌مندی (ویژه افراد متاهل) ۵.۰۰۰.۰۰۰ ۵.۰۰۰.۰۰۰
حق بیمه کارگر (سهمی که کارگر پرداخت می‌کند) ۶.۶۲۶.۳۲۹ ۶.۷۹۳.۵۴۰
حداقل دریافتی افراد مجرد پس از کسر حق بیمه ۸۸.۰۳۵.۵۱۱ ۹۰.۲۵۷.۰۲۸
حداقل دریافتی افراد متاهل بدون فرزند پس از کسر حق بیمه ۹۳.۰۳۵.۵۱۱ ۹۵.۲۵۷.۰۲۸
حداقل دریافتی افراد متاهل با یک فرزند پس از کسر حق بیمه ۱۰۰.۲۰۱.۶۹۵ ۱۰۲.۴۲۳.۲۱۲
حداقل دریافتی افراد متاهل با دو فرزند پس از کسر حق بیمه ۱۰۷.۳۶۷.۸۷۹ ۱۰۹.۵۸۹.۳۹۶
فوق‌العاده هر ساعت اضافه کاری ۴۵۶.۲۳۷ ۴۵۶.۲۳۷
فوق‌العاده نوبت کاری صبح عصر (۱۰٪) ۷.۱۶۶.۱۸۴ ۷.۴۰۵.۰۵۷
فوق‌العاده نوبت کاری صبح عصر شب (۱۵٪) ۱۰.۷۴۹.۲۷۶ ۱۱.۱۰۷.۵۸۵
فوق‌العاده نوبت کاری صبح و شب یا عصر و شب (۲۲.۵٪) ۱۶.۱۲۳.۹۱۴ ۱۶.۶۶۱.۳۷۸

نحوه محاسبه حقوق کارگران با سابقه کار ۱۴۰۳

حقوق اداره کار ۱۴۰۳ برای کارگران دارای سابقه کار با کارگران فاقد سابقه کار متفاوت است. این تفاوت به‌دلیل بهره‌مندی از پایه‌ سنوات است؛ با توجه به این موضوع، نحوه محاسبه حقوق و دستمزد 1403 را برای کارگران با یک سال سابقه کار به شرح زیر است:

جدول حقوق کارگران با سابقه کار در سال ۱۴۰۳ (ریال)
شرح ماه ۳۰ روزه ماه ۳۱ روزه
حقوق پایه (ساعتی) ۳۲۵.۸۸۴ ۳۲۵.۸۸۴
حقوق پایه (روزانه) ۲.۳۸۸.۷۲۸ ۲.۳۸۸.۷۲۸
حقوق پایه (ماهانه) ۷۱.۶۶۱.۸۴۰ ۷۴.۵۰.۵۶۸
کمک هزینه اقلام مصرفی خانوار (بن کارگری) ۱۴.۰۰۰.۰۰۰ ۱۴.۰۰۰.۰۰۰
حق مسکن ۹.۰۰۰.۰۰۰ ۹.۰۰۰.۰۰۰
پایه سنوات ۲.۱۰۰.۰۰۰ ۲.۱۷۰.۰۰۰
حق اولاد برای هر فرزند ۷.۱۶۶.۱۸۴ ۷.۱۶۶.۱۸۴
حق عائله‌مندی (ویژه افراد متاهل) ۵.۰۰۰.۰۰۰ ۵.۰۰۰.۰۰۰
حق بیمه سهم کارگر ۶.۷۷۳.۳۲۹ ۶.۹۴۵.۴۴۰
حداقل دریافتی افراد مجرد پس از کسر حق بیمه ۸۹.۹۸۸.۵۱۱ ۹۲.۲۷۵.۱۲۸
حداقل دریافتی افراد متاهل بدون فرزند پس از کسر حق بیمه ۹۴.۹۸۸.۵۱۱ ۹۷.۲۷۵.۱۲۸
حداقل دریافتی افراد متاهل با یک فرزند پس از کسر حق بیمه ۱۰۲.۱۵۴.۶۹۵ ۱۰۴.۴۴۱.۳۱۲
حداقل دریافتی افراد متاهل با دو فرزند پس از کسر حق بیمه ۱۰۹.۳۲۰.۸۷۹ ۱۱۱.۶۰۷.۴۹۶
فوق‌العاده هر ساعت اضافه کاری ۴۶۹.۶۰۷ ۴۶۹.۶۰۷
فوق‌العاده نوبت کاری صبح عصر (۱۰٪) ۷.۳۷۶.۱۸۴ ۷.۶۲۲.۰۵۷
فوق‌العاده نوبت کاری صبح عصر شب (۱۵٪) ۱۱.۰۶۴.۲۷۶ ۱۱.۴۳۳.۰۸۵
فوق‌العاده نوبت کاری صبح و شب یا عصر و شب (۲۲.۵٪) ۱۶.۵۹۶.۴۱۴ ۱۷.۱۴۹.۶۲۸

فرمول محاسبه اضافه کاری در سال ۱۴۰۳

نحوه محاسبه اضافه کاری ۱۴۰۳ برای تمامی کارگران یکسان است؛ اما عدد نهایی آن برای کارگران دارای سابقه کار با کارگران فاقد سابقه کار متفاوت است؛ بر همین اساس نرخ اضافه کاری 1403 در جدول زیر برای کارگران دارای سابقه کار و فاقد سابقه کار آمده است:

جدول نرخ اضافه کاری 1403
اضافه کاری کارگران فاقد سابقه کار فوق‌العاده هر ساعت اضافه کاری ماه 30 روزه ماه 31 روزه
فوق‌العاده نوبت کاری صبح عصر (۱۰٪) ۴۵۶.۲۳۷ ۴۵۶.۲۳۷
فوق‌العاده نوبت کاری صبح عصر شب (۱۵٪) ۷.۱۶۶.۱۸۴ ۷.۴۰۵.۰۵۷
فوق‌العاده نوبت کاری صبح و شب یا عصر و شب (۲۲.۵٪) ۱۰.۷۴۹.۲۷۶ ۱۱.۱۰۷.۵۸۵
اضافه کاری کارگران با یک سال سابقه کار فوق‌العاده هر ساعت اضافه کاری ۴۶۹.۶۰۷ ۴۶۹.۶۰۷
فوق‌العاده نوبت کاری صبح عصر (۱۰٪) ۷.۳۷۶.۱۸۴ ۷.۶۲۲.۰۵۷
فوق‌العاده نوبت کاری صبح عصر شب (۱۵٪) ۱۱.۰۶۴.۲۷۶ ۱۱.۴۳۳.۰۸۵
فوق‌العاده نوبت کاری صبح و شب یا عصر و شب (۲۲.۵٪) ۱۶.۵۹۶.۴۱۴ ۱۷.۱۴۹.۶۲۸

محاسبه سنوات ۱۴۰۳

در هر سال، کارگران دارای سابقه کار به‌دنبال محاسبه حق سنوات خود هستند. ما هم در این بخش قرار است بگوییم که حق سنوات چیست، چه تفاوتی با پایه سنوات دارد و و روش محاسبه سنوات 1403 چگونه است.
سنوات چیست؟

حق سنوات، مبلغ و پاداشی است که باید در پایان هر سال، پایان هر قرارداد یا پایان همکاری از طرف کارفرما برای کارگرانِ مشمول قانون کار هستند. این مبلغ معادل یک ماه از آخرین حقوقی است که کارگر دریافت کرده است و باید هم‌زمان با پایان کار کارگر پرداخت شود.

حق سنوات به چه کسانی تعلق می‌گیرد؟

تمام کارگاه‌هایی که مشمول قانون کار هستند، باید در زمان پایان کار کارگران با مجموعه یا در زمان اتمام قرارداد آن‌ها، حق سنوات آن‌ها را متناسب با میزان کارکردشان پرداخت کنند.

حق سنوات به چه کسانی تعلق نمی‌گیرد؟

پرداخت حق سنوات شامل تمامی کارگران و کارمندان رسمی و غیررسمی، تمام‌وقت، پاره‌وقت، قراردادی و … است. در مقابل، دانشجویان و دانش‌آموزانی که در فصلی خاص مانند تابستان به کار مشغول بوده‌اند، نمی‌توانند درخواست حق سنوات داشته باشند.

حق سنوات به چه کسانی تعلق نمی‌گیرد؟

تفاوت حق سنوات و پایه سنوات چیست؟

حق سنوات بخشی از پاداش‌ و مزایایی است که وزارت کار، پرداخت آن را برای افراد مشمول قانون کار اجباری کرده است تا هزینه‌های کارگران را جبران ‌کند. این مبلغ در اغلب مواقع، پس پایان سال کاری یا بعد از اتمام قرارداد کارگر پرداخت می‌شود؛ اما پایه سنوات مبلغی است که به‌صورت ماهانه، روی حقوق افرادی محاسبه می‌شود که بیش از یک سال سابقه کار داشته باشند. پایه سنوات مبلغ دریافتی کارگر را با توجه به میزان سابقه او محاسبه شود.

جدول سنوات ۱۴۰۳

جدول سنوات در خصوص کارگرانی است که در کارگاه‌هایی با طرح طبقه‌بندی مشاغل مشغول به کار هستند. در این جدول، نرخ پایه سنوات آن‌ها از یک تا ۳۰ سال سابقه آمده است:

جدول سنوات ۱۴۰۳

تاثیر سابقه کار در حقوق

هر کارگری که بیش از یک سال سابقه کار در سازمان یا کارگاهی داشته باشد، به ازای هر سال، یک پایه سنوات دریافت می‌کند که به حقوق او اضافه می‌شود؛ با توجه به این موضوع، هر اندازه بیشتر در کارگاه یا سازمانی فعالیتی کنید، حق سنوات بیشتری دریافت خواهید کرد.

بیشتر بخوانید: سوابق تلفیقی بیمه تامین اجتماعی

نحوه محاسبه سابقه کار در حقوق

برای محاسبه سابقه کار در حقوق به اطلاعات مختلفی نیاز داریم. این اطلاعات عبارت‌اند از:

علاوه بر اطلاعات بالا، باید به این سؤال پاسخ داد که آیا کارگری که قرارداد کار موقت دارد و چندین سال است که این قرارداد تمدید می‌شود، سنوات سال‌های قبلی خود را دریافت کرده است یا خیر. با داشتن این اطلاعات، می‌توانید میزان تاثیر سابقه کار در حقوق خود را محاسبه کنید.

چه زمانی می‌توان سنوات را دریافت کرد؟

از نظر قانون کارگر و کارفرما، دریافت حق سنوات در زمان‌های متعددی امکان‌پذیر است. این زمان‌ها عبارت‌اند از:

بیشتر بخوانید: بیمه تامین اجتماعی رانندگان

جمع‌بندی: محاسبه سنوات ساده‌تر از آن است که فکر می‌کنید!

در این مقاله به شما گفتیم که سنوات چیست و چگونه روی حقوق شما در سال ۱۴۰۳ تاثیر می‌گذارد؛ همچنین اشاره کردیم که چگونه می‌توانید آن را محاسبه کنید.

 همان‌طور که خواندید، محاسبه سنوات کار سختی نیست؛ کافیست ابتدا به سنوات بیمه خود و در ادامه، به جدول پایه سنوات تجمیعی نگاه کنید تا حق سنوات خود را محاسبه کنید. برای مشاهده سوابق بیمه نیز می‌توانید از سرویس سوابق بیمه پیشخوان ۲۴ کمک بگیرید.

در پیشخوان ۲۴، امکان مشاهده سوابق تامین اجتماعی با کد ملی امکان‌پذیر است و جزئیات سوابق شما به‌طور نمایش داده می‌شود. حالا اگر به‌دنبال مشاهده سوابق خود هستید، همین حالا از سایت یا اپلیکیشن پیشخوان ۲۴ استعلام بگیرید.

در ضمن، اگر مایل به کسب اطلاعات بیشتر و بهتر درمورد ثبت‌نام در تامین اجتماعی یا بازیابی گذرواژه تامین اجتماعی برای استفاده از خدمات پیشخوان۲۴ هستید، می‌توانید مطالب مرتبط با این موضوعات را از طریق کلیک بر روی لینک‌ها، بخوانید.

سؤالات متداول

پایه سنوات تجمیعی چیست؟

گاهی اوقات ممکن است که پایه سنوات سال‌های گذشته به کارگر پرداخت نشده باشد؛ در این حالت، مجموع حق سنوات‌ها باید به‌صورت تجمیعی به او پرداخت شود.

چطور سابقه بیمه خود را ببینیم؟

برای این کار می‌توانید به صفحه «مشاهده سوابق بیمه تامین اجتماعی» در سایت یا اپلیکیشن پیشخوان ۲۴ مراجعه کرده و با وارد کردن کد ملی و کلمه عبور ثبت‌شده‌ی خود در سامانه تامین اجتماعی، سوابق‌تان را دریافت کنید.

پایه سنوات سال 1403 چقدر است؟

پایه سنوات ۱۴۰۳ برای کارگرانی که دارای یک سال سابقه کار هستند، روزانه ۷ هزار تومان و ماهانه ۲۱۰ هزار تومان است. این مبلغ برای کارگرانی با سابقه کار بیشتر نیز در جدول پایه سنوات قابل مشاهده است.

چه زمانی حق سنوات پرداخت می‌شود؟

حق سنوات در زمان‌هایی مثل استعفا، اخراج، از کارافتادگی کامل کارگر یا فوت او پرداخت می‌شود. در اغلب موارد نیز این مبلغ در پایان سال کاری یا پایان قرارداد کارگر پرداخت می‌شود.

آیا حق سنوات مشمول مالیات می‌شود؟

سنوات از نگاه سازمان تامین اجتماعی مشمول مالیات نمی‌شود و مواقع محاسبه و پرداخت آن، نباید از آن حق بیمه یا مالیات کسر شود.

آیا به کار کمتر از یک سال، سنوات تعلق می‌گیرد؟

بله؛ اگر کارگری کمتر از یک سال سابقه کار داشته باشد، بر اساس تعداد روزهایی فعالیت به او سنوات تعلق می‌گیرد.

اگر کارفرما سنوات را پرداخت نکند، مرتکب تخلف شده است؟

بله؛ در این صورت کارگر می‌تواند از طریق مراجع قانونی از کارفرما شکایت کرده و حق سنوات خود را دریافت کند.

ثبت دیدگاه
سعیدی

سلام و روزبخیر ، خیلی ممنون بابت مطالب مفیدتون . فقط یک سوال حقوق کارگر در سال 1403 با 8 سال سابقه کاری دقیقا چطور محاسبه میشه؟

پشتیبانی پیشخوان ۲۴

درود بر شما همراه گرامی
برای محاسبه سابقه کار در حقوق به اطلاعات زیر نیاز دارید:
تاریخ استخدام؛
نوع قرارداد کاری (دائم یا موقت)؛
بخشنامه‌های مزدی تمام سال‌های فعالیت در کارگاه.
علاوه بر اطلاعات بالا، باید مشخص کنید که سنوات سال‌های قبلی خود را دریافت کرده‌اید یا خیر. با داشتن این اطلاعات و مشاهده جدول سنوات که در متن مقاله آمده، می‌توانید میزان تاثیر سابقه کار در حقوق خود را محاسبه کنید.
موفق و برقرار باشید

حسین رحیمی دستک

بسیار عالی